Reklamné plochy Banskobystrický kraj:

Vyberte si z 1 217 plôch v Banskobystrickom kraji

103001 Bigboard, Banská Bystrica-Kremnička (Zvolenská, E77, medzinárodný ťah)

Bigboard, Banská Bystrica-Kremnička (Zvolenská, E77, medzinárodný ťah), 900 € / mesiac

Banská Bystrica - Zvolen, časť Kremnička, smer Zvolen, Košice, Bratislava, vpravo

Poloha: kolmo
773002 Bigboard, Zvolen-Bučina (Bučina, E571, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Zvolen-Bučina (Bučina, E571, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Zvolen - príjazd do mesta zo smeru Lučenec, Rimavská Sobota, Košice, vľavo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
101015 Billboard, Banská Bystrica (E77, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Banská Bystrica (E77, medzinárodná komunikácia), 140 € / mesiac

Banská Bystrica - Ružomberok, Žilina, smer Ružomberok, Martin, Žilina, Sásová, vľavo

Poloha: kolmo
101004 Billboard, Banská Bystrica - Jakub (E77, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Banská Bystrica - Jakub (E77, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Ružomberok - Banská Bystrica, smer Banská Bystrica, centrum, Sásová, Zvolen, vľavo

Poloha: kolmo
101006 Billboard, Banská Bystrica - Uľanka (E77, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Banská Bystrica - Uľanka (E77, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Ružomberok - Banská Bystrica, smer Špania Dolina, Banská Bystrica, Zvolen, vľavo

Poloha: kolmo
101013 Billboard, Banská Bystrica - Uľanka (E77, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Banská Bystrica - Uľanka (E77, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Ružomberok, Žilina - Banská Bystrica, smer Banská Bystrica, Špania Dolina, Zvolen, vľavo

Poloha: kolmo
101017 Billboard, Banská Bystrica (Námestie Ludvíka Svobodu)

Billboard, Banská Bystrica (Námestie Ludvíka Svobodu), 130 € / mesiac

nemocnica FD Roosvelta, vpravo

Poloha: kolmo Okolie: zdravotnícke zariadenie
101018 Billboard, Banská Bystrica (Námestie Ludvíka Svobodu)

Billboard, Banská Bystrica (Námestie Ludvíka Svobodu), 130 € / mesiac

nemocnica FD Roosvelta, vpravo

Poloha: šikmo Okolie: zdravotnícke zariadenie
101022 Billboard, Banská Bystrica (Okružná)

Billboard, Banská Bystrica (Okružná), 130 € / mesiac

obchodná zóna, Lidl, kúpalisko, smer sídlisko Radvaň, vpravo

Poloha: kolmo Okolie: supermarket
791001 Billboard, Bartošova Lehôtka (Bartošova Lehôtka, I/65, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Bartošova Lehôtka (Bartošova Lehôtka, I/65, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Žiar nad Hronom - Martin, smer Kremnica, Martin, vpravo

Poloha: kolmo