Reklamné plochy Žilina:

Vyberte si z 1 026 plôch v Žiline

801185 Billboard, Žilina (Kamenná ulica)

Billboard, Žilina (Kamenná ulica), 130 € / mesiac

Žilina - mesto, priemyselná zóna, veľkosklady, supermarket KINEKUS, vľavo

Poloha: kolmo Okolie: supermarket
801462 Billboard, Žilina (Ľavobrežná, I/18, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Žilina (Ľavobrežná, I/18, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Žilina - mesto, smer KE, BA, PD, CA, CR, Polsko, Hyper Tesco, centrum mesta, Holliday Inn, MŠK, vpravo

Poloha: kolmo Okolie: športové zariadenie, supermarket, hotel
801302 Billboard, Žilina (Kysucká)

Billboard, Žilina (Kysucká), 130 € / mesiac

Žilina - smer centrum, Agip, Holliday Inn, Lidl, Palace, Zdravotne stredisko, Zimný štadion, MŠK, vľavo

Poloha: kolmo Okolie: športové zariadenie, supermarket, čerpacia stanica, hotel
801137 Billboard, Dolný Hričov (E50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Dolný Hričov (E50, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Bratislava - Žilina, smer Žilina, vpravo

Poloha: kolmo
801335 Billboard, Žilina (Ľavobrežná, I/18, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Žilina (Ľavobrežná, I/18, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Žilina - mesto, rýchlostný obchvat mesta, smer BB, KE, MT, BA, Vrátna, KIA, Hyper Tesco, vpravo

Poloha: kolmo
801342 Billboard, Žilina (Bánovská)

Billboard, Žilina (Bánovská), 130 € / mesiac

Žilina - mesto, Horvat-klimatizacia, Kinekus, smer centrum, sídlisko Hájik, výjazd na Bratislavu, vpravo

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
801358 Billboard, Žilina (Teplička nad Váhom)

Billboard, Žilina (Teplička nad Váhom), 130 € / mesiac

Žilina - Terchová, smer Terchová, Vrátna, Zázriva, Dolný Kubín, KIA MOTORS SLOVAKIA, vpravo

Poloha: kolmo
801011 Billboard, Žilina (Kysucká)

Billboard, Žilina (Kysucká), 130 € / mesiac

Žilina - mesto, c.s. Agip, smer Bytča, Čadca, Bratislava, Poprad, Terchová, Vrátna

Poloha: kolmo Okolie: čerpacia stanica
801367 Billboard, Žilina (Nemocničná ulica, E50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Žilina (Nemocničná ulica, E50, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Žilina - mesto, rýchlostný obchvat mesta, smer centrum mesta, Čadca, Prievidza, Bratislava, vpravo

Poloha: kolmo
801368 Billboard, Strečno (E50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Strečno (E50, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Žilina - Martin, smer Martin, Košice, vpravo

Poloha: kolmo