Billboardy Banská Bystrica:

Vyberte si z 269 billboardov v Banskej Bystrici

101027 Billboard, Banská Bystrica (Tajovského)

Billboard, Banská Bystrica (Tajovského), 130 € / mesiac

smer centrum mesta, Lidl, Nemocnica, kupalisko, Fončorda, vpravo

Poloha: kolmo Okolie: supermarket
101001 Billboard, Banská Bystrica - mesto (Tajovského x Hradca Králove)

Billboard, Banská Bystrica - mesto (Tajovského x Hradca Králove), 130 € / mesiac

smer centrum, nemocnica, Univerzita Mateja Bela, internaty, Lidl, Podlavice, vľavo

Poloha: šikmo Okolie: zdravotnícke zariadenie, supermarket, škola ZŠ, SŠ, VŠ
101016 Billboard, Banská Bystrica (E77,medzinárodná komunikácia)

Billboard, Banská Bystrica (E77,medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Banská Bystrica - Zvolen,smer Zvolen, Košice, Bratislava, vpravo

Poloha: kolmo
101026 Billboard, Banská Bystrica (Tajovského)

Billboard, Banská Bystrica (Tajovského), 130 € / mesiac

smer centrum mesta, Lidl, Nemocnica, kupalisko, Fončorda

Poloha: rovnobežne Okolie: supermarket
101002 Billboard, Banská Bystrica (Kremnička, E77, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Banská Bystrica (Kremnička, E77, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Banská Bystrica - Zvolen, smer Zvolen, Košice, Bratislava, vpravo

Poloha: kolmo
101003 Billboard, Banská Bystrica (Kremnička, E77, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Banská Bystrica (Kremnička, E77, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Zvolen - Banská Bystrica, smer centrum, Žilina, Ružomberok, Brezno, Hyper Tesco, Baumax, vľavo

Poloha: kolmo
101011 Billboard, Banská Bystrica - Uľanka (E77, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Banská Bystrica - Uľanka (E77, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Banská Bystrica - Ružomberok, Žilina, smer Ružomberok, Martin, žilina, vpravo

Poloha: kolmo
101015 Billboard, Banská Bystrica (E77, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Banská Bystrica (E77, medzinárodná komunikácia), 140 € / mesiac

Banská Bystrica - Ružomberok, Žilina, smer Ružomberok, Martin, Žilina, Sásová, vľavo

Poloha: kolmo
101004 Billboard, Banská Bystrica - Jakub (E77, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Banská Bystrica - Jakub (E77, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Ružomberok - Banská Bystrica, smer Banská Bystrica, centrum, Sásová, Zvolen, vľavo

Poloha: kolmo
101006 Billboard, Banská Bystrica - Uľanka (E77, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Banská Bystrica - Uľanka (E77, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Ružomberok - Banská Bystrica, smer Špania Dolina, Banská Bystrica, Zvolen, vľavo

Poloha: kolmo