Reklamné plochy Banská Štiavnica:

Vyberte si z 5 plôch v Banskej Štiavnici

112001 Citylight, Banská Bystrica (Dolná/č.17-19)

Citylight, Banská Bystrica (Dolná/č.17-19), 240 € / mesiac

centrum, pešia zóna, Sberbank, VÚB

Komunikácie: pešia zóna
Poloha: kolmo, samostatný
111003 Billboard, Banská Štiavnica (ul.Pod Trojičným vrchom,V)

Billboard, Banská Štiavnica (ul.Pod Trojičným vrchom,V), 130 € / mesiac

križovatka,smc,Ľ

Komunikácie: križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
111004 Billboard, Banská Štiavnica (ul.Pod Trojičným vrchom,V)

Billboard, Banská Štiavnica (ul.Pod Trojičným vrchom,V), 130 € / mesiac

križ,sm Levice

Komunikácie: križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
111005 Billboard, Banská Štiavnica (Levice-BB,Fándlyho ul.,O)

Billboard, Banská Štiavnica (Levice-BB,Fándlyho ul.,O), 130 € / mesiac

sm BB,ZH,Ľ ČS Vion

Komunikácie: križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
111006 Billboard, Banská Štiavnica (BB-Levice,Fándlyho ul.,O)

Billboard, Banská Štiavnica (BB-Levice,Fándlyho ul.,O), 130 € / mesiac

sm Levice,centrum ČS Vion

Komunikácie: križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m