Reklamné plochy Banská Štiavnica:

Vyberte si z 14 plôch v Banskej Štiavnici

111007 Billboard, Banská Bystrica (Švermova -  ZARES)

Billboard, Banská Bystrica (Švermova - ZARES), na dotaz

na budove ZARES-u, oproti parkovisko kúpaliska, zast. MHD

111008 Billboard, Banská Bystrica (E77 - sm. Ružomberok)

Billboard, Banská Bystrica (E77 - sm. Ružomberok), na dotaz

obchvat mesta, výjazd sm. Ružomberok , oplotenie amfiteátra, šikmo, vpravo

111009 Billboard, Banská Bystrica (Stavebná - sm. B. Bystrica)

Billboard, Banská Bystrica (Stavebná - sm. B. Bystrica), na dotaz

príjazd od Brezna, Tatier, kolmo, vpravo

111010 Billboard, Banská Štiavnica (M. Koledu - príjazd)

Billboard, Banská Štiavnica (M. Koledu - príjazd), na dotaz

š. c. II/525, príjazd od Žiaru n. H., Zvolena, čerp. stanica, nemocnica, kolmo, vľavo

111011 Billboard, Banská Štiavnica (M. Koledu - výjazd)

Billboard, Banská Štiavnica (M. Koledu - výjazd), na dotaz

š. c. II/525, výjazd na Žiar n. H., Zvolen, čerp. stanica, nemocnica, kolmo, vpravo

111012 Billboard, Banská Štiavnica (Výpadovka Levice - výjazd)

Billboard, Banská Štiavnica (Výpadovka Levice - výjazd), na dotaz

hl. cesta smer Levice, Šahy, križovatka, výjazd, kolmo, vľavo

111013 Billboard, Banská Štiavnica (Výpadovka Levice - príjazd)

Billboard, Banská Štiavnica (Výpadovka Levice - príjazd), na dotaz

hl. cesta zo smeru Levice, Šahy, križovatka, vjazd, kolmo, vpravo

111014 Billboard, Banská Štiavnica (Mládežnícka ul.)

Billboard, Banská Štiavnica (Mládežnícka ul.), na dotaz

centrum, parkovisko, nákupné stredisko, mestské kúpele

111015 Billboard, Banská Štiavnica (Mládežnícka ul.)

Billboard, Banská Štiavnica (Mládežnícka ul.), na dotaz

centrum, parkovisko, nákupné stredisko, školy, mestské kúpele

111016 Billboard, Banská Belá (š. c. II/525 - sm. Banská Štiavnica)

Billboard, Banská Belá (š. c. II/525 - sm. Banská Štiavnica), na dotaz

príjazd do Banskej Štiavnice od Zvolena, športové zariadenie, kolmo, vľavo