Reklamné plochy Brezno:

Vyberte si z 77 plôch v Brezne

141028 Billboard, Brezno (Tisovská,O)

Billboard, Brezno (Tisovská,O), 130 € / mesiac

výj.na Tisovec,sm Tisovec,Ľ roľnícke družstvo

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 20 - 50 m
141029 Billboard, Brezno (Tisovská,O)

Billboard, Brezno (Tisovská,O), 130 € / mesiac

príj.od Tisovca,smer centrum roľnícke družstvo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
141030 Billboard, Heľpa (I/66,Brezno-Poprad,V)

Billboard, Heľpa (I/66,Brezno-Poprad,V), 130 € / mesiac

príj.od Brezna,smc/Poprad,Ľ železničná stanica

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
141031 Billboard, Brezno (I/62,výpadovka na BB,J)

Billboard, Brezno (I/62,výpadovka na BB,J), 130 € / mesiac

výjazd na BB,LIDL,2 nemocnica,lekáreň

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
141032 Billboard, Brezno (Novomeského,V)

Billboard, Brezno (Novomeského,V), 130 € / mesiac

zim.štad.,ČS,príj.od BB,smc,Ľ Lidl,ČS Titan

Komunikácie: príjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
141033 Billboard, Brezno (Novomeského,V)

Billboard, Brezno (Novomeského,V), 130 € / mesiac

zim.štadión,ČS,výjazd sm BB Lidl,ČS Titan

Komunikácie: príjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
141034 Billboard, Brezno (Novomeského,O)

Billboard, Brezno (Novomeského,O), 130 € / mesiac

vchod na zim.štad.smc,Ľ Tesco, ČS Titan

Komunikácie: príjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
141035 Billboard, Brezno (Novomeského,O)

Billboard, Brezno (Novomeského,O), 130 € / mesiac

vchod na zim.štad.sm BB Tesco, ČS Titan

Komunikácie: príjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
141036 Billboard, Brezno (Novomeského,3-panel)

Billboard, Brezno (Novomeského,3-panel), 130 € / mesiac

zim.štad.,príj.od BB,smc,Ľ Tesco, ČS Titan

Komunikácie: príjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
141037 Billboard, Brezno (Novomeského,3-panel)

Billboard, Brezno (Novomeského,3-panel), 130 € / mesiac

zim.štadión,výjazd sm BB Tesco, ČS Titan

Komunikácie: príjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m