Reklamné plochy Brezno:

Vyberte si z 75 plôch v Brezne

141055 Billboard, Horná Lehota (š. c. E77 - sm. Dolný Kubín)

Billboard, Horná Lehota (š. c. E77 - sm. Dolný Kubín), na dotaz

cestný ťah od hran. prechodu s Poľskom, sm. na Dolný Kubín, nástupište na plte, kolmo, vľavo

141056 Billboard, Horná Lehota (š. c. E77 - sm. Trstená)

Billboard, Horná Lehota (š. c. E77 - sm. Trstená), na dotaz

cestný ťah smerom na hran. prechod s Poľskom, nástupište na plte, kolmo, vpravo

141057 Billboard, Brezno (Zadné Halny (I/66) - príjazd od PP)

Billboard, Brezno (Zadné Halny (I/66) - príjazd od PP), na dotaz

cestný ťah v smere Tatry - B. Bystrica - Brezno, vedľa motorest, kolmo, v zeleni, vpravo

141058 Billboard, Brezno (Cesta osloboditeľov ( II/529 ) - výjazd)

Billboard, Brezno (Cesta osloboditeľov ( II/529 ) - výjazd), na dotaz

výpadovka z Brezna na Hriňovú, zast. MHD, v zeleni, kolmo, vľavo

141059 Billboard, Brezno (Cesta osloboditeľov ( II/529 ) - príjazd)

Billboard, Brezno (Cesta osloboditeľov ( II/529 ) - príjazd), na dotaz

príjazd od Hriňovej, zast. MHD, v zeleni, kolmo, vpravo

141060 Billboard, Brezno (Ul. ČS armády (I/66) - výjazd na BB)

Billboard, Brezno (Ul. ČS armády (I/66) - výjazd na BB), na dotaz

výjazd z Brezna sm. Banská Bystrica, oproti ČS SLovnaft, kolmo, vľavo

141061 Billboard, Brezno (Ul. ČS armády (I/66) - vjazd od BB)

Billboard, Brezno (Ul. ČS armády (I/66) - vjazd od BB), na dotaz

vjazd do Brezna od Banskej Bystrice, sm. HM Tesco, oproti ČS Slovnaft, kolmo, vpravo

141062 Billboard, Brezno (Predné Halny (I/66) - výjazd z centra BR na PP)

Billboard, Brezno (Predné Halny (I/66) - výjazd z centra BR na PP), na dotaz

výjazd z mesta sm. Poprad, ZŠ, obytná zóna, kolmo, vľavo

141063 Billboard, Brezno (Predné Halny (I/66) - vjazd do centra BR od PP)

Billboard, Brezno (Predné Halny (I/66) - vjazd do centra BR od PP), na dotaz

príjazd do mesta od Popradu, ZŠ, obytná zóna, kolmo, vpravo

141064 Billboard, Podbrezová (š. c. I/66 - SAD - sm. B. Bystrica)

Billboard, Podbrezová (š. c. I/66 - SAD - sm. B. Bystrica), na dotaz

smer BB, vľavo od cesty, kolmo, pri nástupišti SAD