Reklamné plochy Brezno:

Vyberte si z 50 plôch v Brezne

141047 Billboard, Polomka (I/66,Poprad-Brezno,V)

Billboard, Polomka (I/66,Poprad-Brezno,V), 130 € / mesiac

výj.sm Brezno,šport.areál,Ľ ČS Slovnaft,základná škola,recyklačné centrum

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
141048 Billboard, Podbrezová (I/66,Brezno-BB,O)

Billboard, Podbrezová (I/66,Brezno-BB,O), 130 € / mesiac

výj.sm BB,motorest,Ľ ČS Slovnaft,

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
141049 Billboard, Podbrezová (I/66,BB-Brezno,O)

Billboard, Podbrezová (I/66,BB-Brezno,O), 130 € / mesiac

príj.od BB,motorest,sm Brezno ČS Slovnsft

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
141050 Billboard, Podbrezová (I/66,BB-Brezno,O)

Billboard, Podbrezová (I/66,BB-Brezno,O), 130 € / mesiac

príj.od BB,záhrady,sm Brezno,Ľ ČS Slovnaft,motorest

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
141051 Billboard, Podbrezová (I/66,Brezno-BB,O)

Billboard, Podbrezová (I/66,Brezno-BB,O), 130 € / mesiac

výj.sm BB,záhrady ČS Slovnaft,motorest

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
141052 Billboard, Valaská (I/66/BB-Brezno,záhrady,V)

Billboard, Valaská (I/66/BB-Brezno,záhrady,V), 130 € / mesiac

ČS Titan,štadión,výj.sm BR,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
141053 Billboard, Valaská (I/66/Brezno-BB,záhrady,V)

Billboard, Valaská (I/66/Brezno-BB,záhrady,V), 130 € / mesiac

štadión,príj.od BR,sm BB ČS Titan

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
141054 Billboard, Valaská (I/66/Brezno-BB,O)

Billboard, Valaská (I/66/Brezno-BB,O), 130 € / mesiac

ČS Titan,štadión,príj.od BR, Ľ smer BB

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
141028 Billboard, Brezno (Tisovská,O)

Billboard, Brezno (Tisovská,O), 130 € / mesiac

výj.na Tisovec,sm Tisovec,Ľ roľnícke družstvo

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 20 - 50 m
141029 Billboard, Brezno (Tisovská,O)

Billboard, Brezno (Tisovská,O), 130 € / mesiac

príj.od Tisovca,smer centrum roľnícke družstvo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m