Reklamné plochy Detva:

Vyberte si z 53 plôch v Detve

181002 Billboard, Detva (I/50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Detva (I/50, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Detva - mesto, smer centrum, Lučenec, Rimavská Sobota, Košice, vľavo

Poloha: kolmo Okolie: športové zariadenie, obchody, supermarket, čerpacia stanica
181001 Billboard, Detva (I/50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Detva (I/50, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Detva - mesto, smer Zvolen, Banská Bystrica, vpravo

Poloha: kolmo Okolie: športové zariadenie, obchody, supermarket, čerpacia stanica
181031 Billboard, Detva (š. c. I/50 - sm. Lučenec)

Billboard, Detva (š. c. I/50 - sm. Lučenec), na dotaz

cestný ťah Zvolen - Lučenec, pri parkovisku supermarketu CBA, Hotel Detva, šikmo, vľavo

181032 Billboard, Detva (š. c. I/50 - sm. Zvolen)

Billboard, Detva (š. c. I/50 - sm. Zvolen), na dotaz

cestný ťah Lučenec - Zvolen, pri parkovisku supermarketu CBA, Hotel Detva, kolmo, vpravo

181033 Billboard, Detva (š. c. I/50 -  supermarket CBA)

Billboard, Detva (š. c. I/50 - supermarket CBA), na dotaz

pri š. c. I/50 ces. ťah Zvolen - Lučenec, na parkovisku supermarketu CBA, pred hotelom Detva

181034 Billboard, Detva (M. R. Štefánika - sm. stará Detva)

Billboard, Detva (M. R. Štefánika - sm. stará Detva), na dotaz

športový areál ZTS, kolmo, vľavo

181035 Billboard, Detva (M. R. Štefánika - sm. centrum)

Billboard, Detva (M. R. Štefánika - sm. centrum), na dotaz

športový areál ZTS, kolmo, vpravo

181036 Billboard, Detva (š. c. I/50 - sm. Lučenec)

Billboard, Detva (š. c. I/50 - sm. Lučenec), na dotaz

E571, prieťah mestom, ČS Slovnaft, šport. hala, st. SAD, TESCO, kolmo, vľavo

181037 Billboard, Detva (š. c. I/50 - sm. Zvolen)

Billboard, Detva (š. c. I/50 - sm. Zvolen), na dotaz

E571, prieťah mestom, ČS Slovnaft, šport. hala, st. SAD, kolmo, vpravo

181038 Billboard, Detva (Parkovisko LIDL)

Billboard, Detva (Parkovisko LIDL), na dotaz

parkovisko LIDL, viditeľný od š.c.I/50, výjazd na Lučenec, kolmo vľavo