Reklamné plochy Lučenec:

Vyberte si z 157 plôch v Lučenci

344001 Štít, Lučenec (Novohradská)

Štít, Lučenec (Novohradská), na dotaz

Lučenec - mesto, smer centrum, OD Prior, obchodné centrum DELVITA

Poloha: kolmo
342001 Citylight, Lučenec (Opatová)

Citylight, Lučenec (Opatová), 240 € / mesiac

príj.od RS/ZV,sídl.,predajňa Opel

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo, samostatný
342002 Citylight, Lučenec (Opatová)

Citylight, Lučenec (Opatová), 240 € / mesiac

príj.od RS/ZV,sídl.,predajňa Opel

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo, samostatný
342003 Citylight, Lučenec (Maloveská)

Citylight, Lučenec (Maloveská), 240 € / mesiac

príjazd od SAD/ŽSR,sm centr

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
342004 Citylight, Lučenec (Maloveská)

Citylight, Lučenec (Maloveská), 240 € / mesiac

príjazd od SAD/ŽSR,sm centrum

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
342005 Citylight, Lučenec (Fiľakovská)

Citylight, Lučenec (Fiľakovská), 240 € / mesiac

výj.sm Fiľakovo, Billa, predajňa CBA,1

Komunikácie: ulice, parkovisko
Poloha: kolmo, samostatný
342006 Citylight, Lučenec (Fiľakovská)

Citylight, Lučenec (Fiľakovská), 240 € / mesiac

výj.sm Fiľakovo, Billa, predajňa CBA,1

Komunikácie: ulice, parkovisko
Poloha: kolmo, samostatný
342007 Citylight, Lučenec (Fiľakovská)

Citylight, Lučenec (Fiľakovská), 240 € / mesiac

výj.sm Fiľakovo, Billa, predajňa CBA,2

Komunikácie: ulice, parkovisko
Poloha: kolmo, samostatný
342008 Citylight, Lučenec (Fiľakovská)

Citylight, Lučenec (Fiľakovská), 240 € / mesiac

výj.sm Fiľakovo, Billa, predajňa CBA,2

Komunikácie: ulice, parkovisko
Poloha: kolmo, samostatný
342009 Citylight, Lučenec (OD PRIOR/Novohradská)

Citylight, Lučenec (OD PRIOR/Novohradská), 240 € / mesiac

OD PRIOR,kaviareň

Komunikácie: parkovisko, pešia zóna
Poloha: kolmo, samostatný