Reklamné plochy Poltár:

Vyberte si z 6 plôch v Poltári

471005 Billboard, Kokava n/Rimavicou (Sládkovičova,V)

Billboard, Kokava n/Rimavicou (Sládkovičova,V), 130 € / mesiac

príj.od ZV,ČS,sm Hnúšťa,Ľ futbalové ihrisko

Komunikácie: príjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
471006 Billboard, Kokava n/Rimavicou (Sládkovičova,V)

Billboard, Kokava n/Rimavicou (Sládkovičova,V), 130 € / mesiac

výj.sm ZV,ČS futbalové ihrisko

Komunikácie: výjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
471001 Billboard, Poltár (ul.13.januára )

Billboard, Poltár (ul.13.januára ), 120 € / mesiac

prieťah mestom R.Sobota - Lučenec, 1.v poradí v smere na Lučenec

Poloha: kolmo
471002 Billboard, Poltár (ul.13.januára )

Billboard, Poltár (ul.13.januára ), 120 € / mesiac

prieťah mestom Lučenec - R.Sobota, 2.v poradí v smere na R.Sobotu

Poloha: kolmo
471003 Billboard, Poltár (ul.13.januára )

Billboard, Poltár (ul.13.januára ), 120 € / mesiac

prieťah mestom R.Sobota - Lučenec, 2.v poradí v smere na Lučenec

Poloha: kolmo
471004 Billboard, Poltár (ul.13.januára )

Billboard, Poltár (ul.13.januára ), 120 € / mesiac

prieťah mestom Lučenec - R.Sobota, 1.v poradí v smere na R.Sobotu

Poloha: kolmo