Reklamné plochy Poltár:

Vyberte si z 12 plôch v Poltári

471005 Billboard, Kokava n/Rimavicou (Sládkovičova,V)

Billboard, Kokava n/Rimavicou (Sládkovičova,V), 130 € / mesiac

príj.od ZV,ČS,sm Hnúšťa,Ľ futbalové ihrisko

Komunikácie: príjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
471006 Billboard, Kokava n/Rimavicou (Sládkovičova,V)

Billboard, Kokava n/Rimavicou (Sládkovičova,V), 130 € / mesiac

výj.sm ZV,ČS futbalové ihrisko

Komunikácie: výjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
471007 Billboard, Poltár (Ul.Slobody - smer Centrum)

Billboard, Poltár (Ul.Slobody - smer Centrum), na dotaz

príjazd do mesta od Lucenca, banka, hotel, obchody, kolmo, vľavo

471008 Billboard, Poltár (Ul.Slobody - smer Lučenec)

Billboard, Poltár (Ul.Slobody - smer Lučenec), na dotaz

výjazd z mesta na Lucenec, banka, hotel, obchody, kolmo, vpravo

471009 Billboard, Poltár (Ul.Slobody / Železničná)

Billboard, Poltár (Ul.Slobody / Železničná), na dotaz

centrum, námetie, obchodná a obytná zóna, banka, poisťovňa, kolmo, vľavo

471010 Billboard, Poltár (Sklárska/TESCO)

Billboard, Poltár (Sklárska/TESCO), na dotaz

obytná zóna, vedľa parkoviska supermarketu Tesco, ČS Slovnaft, obchody, kolmo, vľavo

471011 Billboard, Poltár (Ul.13.januára-sm.centrum)

Billboard, Poltár (Ul.13.januára-sm.centrum), na dotaz

príjazd od Lučenca, SŠ, SOU, autoservic, kolmo, vľavo

471012 Billboard, Poltár (Ul.13.januára-sm.Lučenec)

Billboard, Poltár (Ul.13.januára-sm.Lučenec), na dotaz

výjazd na Lučenec, SŠ,SOU, autoservis, kolmo, vpravo

471001 Billboard, Poltár (ul.13.januára )

Billboard, Poltár (ul.13.januára ), 120 € / mesiac

prieťah mestom R.Sobota - Lučenec, 1.v poradí v smere na Lučenec

Poloha: kolmo
471002 Billboard, Poltár (ul.13.januára )

Billboard, Poltár (ul.13.januára ), 120 € / mesiac

prieťah mestom Lučenec - R.Sobota, 2.v poradí v smere na R.Sobotu

Poloha: kolmo