Reklamné plochy Revúca:

Vyberte si z 10 plôch v Revúcej

531006 Billboard, Revúca (M. R. Štefánika,O)

Billboard, Revúca (M. R. Štefánika,O), 130 € / mesiac

cesta II/532, sm Jelšava,Ľ OD Tesco, stavebniny

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
531007 Billboard, Tornaľa (E-571/RS-KE,J)

Billboard, Tornaľa (E-571/RS-KE,J), 130 € / mesiac

futb.štadión,sm Rožňa/KE,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
531010 Billboard, Revúca (š. c. II/532 - sm. Rožňava)

Billboard, Revúca (š. c. II/532 - sm. Rožňava), na dotaz

výjazd z centra sm. Rožňava, reštaurácia, ČS Slovnaft, SOU Banícke, kolmo, vpravo

531011 Billboard, Revúca (M.R.Štefánika)

Billboard, Revúca (M.R.Štefánika), na dotaz

centrum mesta, frekv.komunikácia, obchody, banky, stanica SAD, hotel,kolmo, vľavo

531012 Billboard, Revúca (M.R.Štefánika)

Billboard, Revúca (M.R.Štefánika), na dotaz

centrum mesta, frekv.komunikácia, obchody, banky, stanica SAD, hotel,kolmo, vpravo

531013 Billboard, Tornaľa (Francisciho 49)

Billboard, Tornaľa (Francisciho 49), na dotaz

št. c. E50, prieťah mestom, v zeleni, kolmo, vľavo, sm. Rožňava, Košice

531002 Billboard, Starňa (príjazd do Tornale od Rožňavy )

Billboard, Starňa (príjazd do Tornale od Rožňavy ), 120 € / mesiac

medzinárodný ťah, príjazd do Tornale od Rožňavy, Košíc, 4/1

Poloha: kolmo
531003 Billboard, Starňa (príjazd do Tornale od Rožňavy )

Billboard, Starňa (príjazd do Tornale od Rožňavy ), 120 € / mesiac

medzinárodný ťah, príjazd do Tornale od Rožňavy, Košíc, 4/2

Poloha: kolmo
531004 Billboard, Revúca (M.R.Štefánika)

Billboard, Revúca (M.R.Štefánika), 120 € / mesiac

Billa, ČSOB, T-Mobile,2/1

531005 Billboard, Revúca (M. R. Štefánika)

Billboard, Revúca (M. R. Štefánika), 120 € / mesiac

Billa, ČSOB, T-Mobile, 2/2