Reklamné plochy Revúca:

Vyberte si z 12 plôch v Revúcej

531006 Billboard, Revúca (M. R. Štefánika,O)

Billboard, Revúca (M. R. Štefánika,O), 130 € / mesiac

cesta II/532, sm Jelšava,Ľ OD Tesco, stavebniny

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
531007 Billboard, Tornaľa (E-571/RS-KE,J)

Billboard, Tornaľa (E-571/RS-KE,J), 130 € / mesiac

futb.štadión,sm Rožňa/KE,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
531008 Billboard, Tornaľa (E-571/KE-RS,J)

Billboard, Tornaľa (E-571/KE-RS,J), 130 € / mesiac

futb.štadión,sm RS

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
531014 Billboard, Tornaľa (Šafárikova)

Billboard, Tornaľa (Šafárikova), 130 € / mesiac

Šafárikova,V futb.štadión I/75, príjazd od RV, K

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
531002 Billboard, Starňa (príjazd do Tornale od Rožňavy )

Billboard, Starňa (príjazd do Tornale od Rožňavy ), 120 € / mesiac

medzinárodný ťah, príjazd do Tornale od Rožňavy, Košíc, 4/1

Poloha: kolmo
531003 Billboard, Starňa (príjazd do Tornale od Rožňavy )

Billboard, Starňa (príjazd do Tornale od Rožňavy ), 120 € / mesiac

medzinárodný ťah, príjazd do Tornale od Rožňavy, Košíc, 4/2

Poloha: kolmo
531004 Billboard, Revúca (M.R.Štefánika)

Billboard, Revúca (M.R.Štefánika), 120 € / mesiac

Billa, ČSOB, T-Mobile,2/1

531005 Billboard, Revúca (M. R. Štefánika)

Billboard, Revúca (M. R. Štefánika), 120 € / mesiac

Billa, ČSOB, T-Mobile, 2/2

531010 Billboard, Revúca (š. c. II/532 - sm. Rožňava)

Billboard, Revúca (š. c. II/532 - sm. Rožňava), na dotaz

výjazd z centra sm. Rožňava, reštaurácia, ČS Slovnaft, SOU Banícke, kolmo, vpravo

531011 Billboard, Revúca (M.R.Štefánika)

Billboard, Revúca (M.R.Štefánika), na dotaz

centrum mesta, frekv.komunikácia, obchody, banky, stanica SAD, hotel,kolmo, vľavo