Reklamné plochy Rimavská Sobota:

Vyberte si z 137 plôch v Rimavskej Sobote

541014 Billboard, Rimavská Sobota (Hlavné námestie)

Billboard, Rimavská Sobota (Hlavné námestie), 130 € / mesiac

Rimavská Sobota - centrum mesta, Pošta, pešia zóna, vpravo

Komunikácie: pešia zóna
Poloha: šikmo
541017 Billboard, Rimavská Sobota (Hlavné námestie)

Billboard, Rimavská Sobota (Hlavné námestie), 130 € / mesiac

Rimavská Sobota - centrum mesta, pešia zóna, Pošta, parkovisko pri pošte, vpravo

Komunikácie: parkovisko, pešia zóna
Poloha: šikmo
541001 Billboard, Rimavská Sobota (Cukrovarská)

Billboard, Rimavská Sobota (Cukrovarská), 130 € / mesiac

Rimavská Sobota - výjazd z mesta na medzinárodnu komunikáciu E 50, smer Lučenec, Zvolen, Košice, vpravo

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
541002 Billboard, Rimavská Sobota (Cukrovarská)

Billboard, Rimavská Sobota (Cukrovarská), 130 € / mesiac

Rimavská Sobota - príjazd do mesta zo smeru Lučenec, Zvolen, Košice, vľavo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
541003 Billboard, Rimavská Sobota (Hostinského)

Billboard, Rimavská Sobota (Hostinského), 130 € / mesiac

Rimavská Sobota - mesto, hlavný ťah mestom, supermarket Hypernova, vyjazd na Kurinec, vľavo

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
541004 Billboard, Rimavská Sobota (Hostinského)

Billboard, Rimavská Sobota (Hostinského), 130 € / mesiac

Rimavská Sobota - mesto, hlavný ťah mestom, supermarket Hypernova, prijazd do centra z Kurinca, vpravo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
541005 Billboard, Rimavská Sobota (Hostinského)

Billboard, Rimavská Sobota (Hostinského), 130 € / mesiac

Rimavská Sobota - výjazd z mesta, smer Ožďany /E 50/, obchvat mesta, Hypernova, vpravo

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
541006 Billboard, Rimavská Sobota (Hostinského)

Billboard, Rimavská Sobota (Hostinského), 130 € / mesiac

Rimavská Sobota - príjazd do mesta zo smeru Ožďany /E 50/, Hypernova, vľavo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
541007 Billboard, Rimavská Sobota (Francisciho)

Billboard, Rimavská Sobota (Francisciho), 130 € / mesiac

Rimavská Sobota - centrum mesta, parkovisko, smer KAUFLAND, vpravo

Komunikácie: parkovisko
Poloha: kolmo
541008 Billboard, Rimavská Sobota (Francisciho)

Billboard, Rimavská Sobota (Francisciho), 130 € / mesiac

Rimavská Sobota - centrum mesta, parkovisko za Kauflandom,vľavo

Komunikácie: parkovisko
Poloha: kolmo