Reklamné plochy Veľký Krtíš:

Vyberte si z 52 plôch v Veľkom Krtíši

742008 Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho)

Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho), 240 € / mesiac

park Fontána,smerom k Soc. poisťovni

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
742009 Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho)

Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho), 240 € / mesiac

park Fontána,smerom k Soc. poisťovni

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
742010 Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho)

Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho), 240 € / mesiac

park Fontána,pred Soc.poisťovňou

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
742011 Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho)

Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho), 240 € / mesiac

park Fontána,pred Soc. poisťovňou

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
742013 Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho)

Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho), 240 € / mesiac

pred OD Jednota,oproti Soc.poisťovni

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
742014 Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho)

Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho), 240 € / mesiac

pred OD Jednota,oproti Soc. poisťovni

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
742015 Citylight, Veľký Krtíš (ul. SNP)

Citylight, Veľký Krtíš (ul. SNP), 240 € / mesiac

pred domom č.10,obchody

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
742016 Citylight, Veľký Krtíš (ul. SNP)

Citylight, Veľký Krtíš (ul. SNP), 240 € / mesiac

pred domom č.10,obchody

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
742017 Citylight, Veľký Krtíš (ul. SNP/Mierová)

Citylight, Veľký Krtíš (ul. SNP/Mierová), 240 € / mesiac

pred domom č.1,oproti Okres.súd

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
742018 Citylight, Veľký Krtíš (ul.SNP/Mierová)

Citylight, Veľký Krtíš (ul.SNP/Mierová), 240 € / mesiac

pred domom č.1,oproti Okres.súd

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný