Reklamné plochy Veľký Krtíš:

Vyberte si z 59 plôch v Veľkom Krtíši

Kraj
Okres
Typy plôch

nám. A.H.Škultétyho

Veľký Krtíš
citylight
#742002

pred kult.domom,pri vstupe do kina


240 € / mesiac

nám. A.H.Škultétyho

Veľký Krtíš
citylight
#742003

pred kult. domom,pri vstupe do kina


240 € / mesiac

nám. A.H.Škultétyho

Veľký Krtíš
citylight
#742004

pred kult. domom,smerom k ZŠ


240 € / mesiac

nám. A.H.Škultétyho

Veľký Krtíš
citylight
#742005

pred kult. domom,smerom k ZŠ


240 € / mesiac

nám. A.H.Škultétyho

Veľký Krtíš
citylight
#742006

park Fontána,smerom k pošte


240 € / mesiac

nám. A.H.Škultétyho

Veľký Krtíš
citylight
#742007

park Fontána,smerom k pošte


240 € / mesiac

nám. A.H.Škultétyho

Veľký Krtíš
citylight
#742008

park Fontána,smerom k Soc. poisťovni


240 € / mesiac

nám. A.H.Škultétyho

Veľký Krtíš
citylight
#742009

park Fontána,smerom k Soc. poisťovni


240 € / mesiac

nám. A.H.Škultétyho

Veľký Krtíš
citylight
#742010

park Fontána,pred Soc.poisťovňou


240 € / mesiac

nám. A.H.Škultétyho

Veľký Krtíš
citylight
#742011

park Fontána,pred Soc. poisťovňou


240 € / mesiac