Reklamné plochy Veľký Krtíš:

Vyberte si z 66 plôch v Veľkom Krtíši

741018 Billboard, Veľký Krtíš (Tučekova,O)

Billboard, Veľký Krtíš (Tučekova,O), 130 € / mesiac

futb.štad.,plavár,sm Šahy,2,Ľ

Komunikácie: výjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
741019 Billboard, Veľký Krtíš (Tučekova,O)

Billboard, Veľký Krtíš (Tučekova,O), 130 € / mesiac

futb.štad.,plav,sm ZV,mesto, 2

Komunikácie: príjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
741020 Billboard, Veľký Krtíš (Novohradská/Banícka,V)

Billboard, Veľký Krtíš (Novohradská/Banícka,V), 130 € / mesiac

komín,sm SAD,Ľ

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
741021 Billboard, Veľký Krtíš (Novohradská/Banícka,V)

Billboard, Veľký Krtíš (Novohradská/Banícka,V), 130 € / mesiac

komín,sm Lučenec

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
741022 Billboard, Veľký Krtíš (Veľký Krtíš-Sl.Ďarmoty,O)

Billboard, Veľký Krtíš (Veľký Krtíš-Sl.Ďarmoty,O), 130 € / mesiac

výj.sm Sl.Ďarmoty,Ľ,1

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
741023 Billboard, Veľký Krtíš (Sl.Ďarmoty-Veľký Krtíš,O)

Billboard, Veľký Krtíš (Sl.Ďarmoty-Veľký Krtíš,O), 130 € / mesiac

príj.od Sl.Ďarmôt,sm VK,1

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
741024 Billboard, Veľký Krtíš (Veľký Krtíš-Sl.Ďarmoty,O)

Billboard, Veľký Krtíš (Veľký Krtíš-Sl.Ďarmoty,O), 130 € / mesiac

výj.sm Sl.Ďarmoty,Ľ,2

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
741026 Billboard, Veľký Krtíš (Veľký Krtíš-Sl.Ďarmoty,O)

Billboard, Veľký Krtíš (Veľký Krtíš-Sl.Ďarmoty,O), 130 € / mesiac

výj.sm Sl.Ďarmoty,Ľ,3

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
741027 Billboard, Veľký Krtíš (Veľký Krtíš-Sl.Ďarmoty,O)

Billboard, Veľký Krtíš (Veľký Krtíš-Sl.Ďarmoty,O), 130 € / mesiac

výj.sm Sl.Ďarmoty,Ľ,4

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
741028 Billboard, Veľký Krtíš (Sl.Ďarmoty-Veľký Krtíš,O)

Billboard, Veľký Krtíš (Sl.Ďarmoty-Veľký Krtíš,O), 130 € / mesiac

príj.od Sl.Ďarmôt,sm VK,4

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m