Reklamné plochy Veľký Krtíš:

Vyberte si z 56 plôch v Veľkom Krtíši

741029 Billboard, Veľký Krtíš (Novohradská ul.)

Billboard, Veľký Krtíš (Novohradská ul.), na dotaz

mestská komunikácia, výjazd od autobus. st., oproti VÚB, kolmo, vľavo

741030 Billboard, Veľký Krtíš (Novohradská ul.)

Billboard, Veľký Krtíš (Novohradská ul.), na dotaz

mest. komunikácia, výjazd na autobus. st., pred odbočkou k st. ŽSR, kolmo, vľavo

741031 Billboard, Veľký Krtíš (Novohradská ul.)

Billboard, Veľký Krtíš (Novohradská ul.), na dotaz

mestská komunikácia, príjazd od autobus. st. a st. ŽSR, kolmo, vpravo

741032 Billboard, Veľký Krtíš (š. c. II/527 - sm. hranica MR)

Billboard, Veľký Krtíš (š. c. II/527 - sm. hranica MR), na dotaz

prieťah mestom, príjazd do centra sm. MR, pri Kauflande, pred ČS, kolmo, vľavo

741033 Billboard, Veľký Krtíš (š. c. II/527 - sm. centrum)

Billboard, Veľký Krtíš (š. c. II/527 - sm. centrum), na dotaz

prieťah mestom, výjazd z centra od MR, sm. Modrý Kameň, pri Kauflande, za ČS, kolmo, vpravo

741034 Billboard, Želovce (š. c. II/527 - sm. hranica MR)

Billboard, Želovce (š. c. II/527 - sm. hranica MR), na dotaz

prieťah obcou, v sm. z V. Krtíša na hranicu MR, kolmo, vľavo

741035 Billboard, Želovce (š. c. II/527 - sm. V. Krtíš)

Billboard, Želovce (š. c. II/527 - sm. V. Krtíš), na dotaz

prieťah obcou, v sm. od hranice MR na V. Krtíš, kolmo vpravo

742002 Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho)

Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho), 240 € / mesiac

pred kult.domom,pri vstupe do kina

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
742003 Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho)

Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho), 240 € / mesiac

pred kult. domom,pri vstupe do kina

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
742004 Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho)

Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho), 240 € / mesiac

pred kult. domom,smerom k ZŠ

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný