Reklamné plochy Veľký Krtíš:

Vyberte si z 66 plôch v Veľkom Krtíši

742002 Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho)

Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho), 240 € / mesiac

pred kult.domom,pri vstupe do kina

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
742003 Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho)

Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho), 240 € / mesiac

pred kult. domom,pri vstupe do kina

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
742004 Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho)

Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho), 240 € / mesiac

pred kult. domom,smerom k ZŠ

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
742005 Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho)

Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho), 240 € / mesiac

pred kult. domom,smerom k ZŠ

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
742006 Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho)

Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho), 240 € / mesiac

park Fontána,smerom k pošte

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
742007 Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho)

Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho), 240 € / mesiac

park Fontána,smerom k pošte

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
742008 Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho)

Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho), 240 € / mesiac

park Fontána,smerom k Soc. poisťovni

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
742009 Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho)

Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho), 240 € / mesiac

park Fontána,smerom k Soc. poisťovni

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
742010 Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho)

Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho), 240 € / mesiac

park Fontána,pred Soc.poisťovňou

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
742011 Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho)

Citylight, Veľký Krtíš (nám. A.H.Škultétyho), 240 € / mesiac

park Fontána,pred Soc. poisťovňou

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný