Reklamné plochy Žarnovica:

Vyberte si z 14 plôch v Žarnovici

781007 Billboard, Žarnovica (E-571/NR-ZV,Bystrická,V)

Billboard, Žarnovica (E-571/NR-ZV,Bystrická,V), 130 € / mesiac

výj.sm ZH,ČS,Parket+ stanica STK

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
783001 Bigboard, Žarnovica (R1 - sm. Zvolen)

Bigboard, Žarnovica (R1 - sm. Zvolen), na dotaz

diaľnica Bratislava - Nitra - Zvolen, obchvat mesta, kolmo, vľavo, osvetlený

783002 Bigboard, Žarnovica (R1 - sm. Nitra)

Bigboard, Žarnovica (R1 - sm. Nitra), na dotaz

diaľnica Zvolen - Nitra - Bratislava, obchvat mesta, kolmo, vpravo, osvetlený

781008 Billboard, Žarnovica (š. c. I/65 - sm. Nitra)

Billboard, Žarnovica (š. c. I/65 - sm. Nitra), na dotaz

št. cesta v smere B. Bystrica - Nitra, veľkosklad Zdroj, šikmo, vľavo

781009 Billboard, Žarnovica (š. c. I/65 - sm. B. Bystrica)

Billboard, Žarnovica (š. c. I/65 - sm. B. Bystrica), na dotaz

št. cesta v smere Nitra - B. Bystrica, veľkosklad Zdroj, šikmo, vpravo

781010 Billboard, Žarnovica (Bystrická - sm. B. Bystrica)

Billboard, Žarnovica (Bystrická - sm. B. Bystrica), na dotaz

centrum mesta, pohyb chodcov, križovatka, SAD, motorest

781011 Billboard, Žarnovica (Bystrická - sm. Nitra)

Billboard, Žarnovica (Bystrická - sm. Nitra), na dotaz

centrum mesta, pohyb chodcov, križovatka, SAD, motorest

781012 Billboard, Žarnovica (Hlavné nám.)

Billboard, Žarnovica (Hlavné nám.), na dotaz

centrum mesta, pohyb chodcov, Mestský úrad, kolmo, vľavo

781013 Billboard, Žarnovica (Hlavné nám.)

Billboard, Žarnovica (Hlavné nám.), na dotaz

centrum mesta, pohyb chodcov, Mestský úrad, kolmo, vpravo

781014 Billboard, Žarnovica (š. c. II/428 - sm. centrum)

Billboard, Žarnovica (š. c. II/428 - sm. centrum), na dotaz

príjazd do mesta od Novej Bane, čepr. st. OPTIMA, stanica ŽSR, kolmo, vľavo