Reklamné plochy Žarnovica:

Vyberte si z 14 plôch v Žarnovici

781007 Billboard, Žarnovica (E-571/NR-ZV,Bystrická,V)

Billboard, Žarnovica (E-571/NR-ZV,Bystrická,V), 130 € / mesiac

výj.sm ZH,ČS,Parket+ stanica STK

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
781001 Billboard, Žarnovica (parkovisko OC Tesco)

Billboard, Žarnovica (parkovisko OC Tesco), 120 € / mesiac

parkovisko OC Tesco, 6/1

Poloha: rovnobežne
781002 Billboard, Žarnovica (parkovisko OC Tesco )

Billboard, Žarnovica (parkovisko OC Tesco ), 120 € / mesiac

parkovisko OC Tesco, 6/2

Poloha: rovnobežne
781003 Billboard, Žarnovica (parkovisko OC Tesco)

Billboard, Žarnovica (parkovisko OC Tesco), 120 € / mesiac

parkovisko OC Tesco, 6/3

Poloha: rovnobežne
783001 Bigboard, Žarnovica (R1 - sm. Zvolen)

Bigboard, Žarnovica (R1 - sm. Zvolen), na dotaz

diaľnica Bratislava - Nitra - Zvolen, obchvat mesta, kolmo, vľavo, osvetlený

783002 Bigboard, Žarnovica (R1 - sm. Nitra)

Bigboard, Žarnovica (R1 - sm. Nitra), na dotaz

diaľnica Zvolen - Nitra - Bratislava, obchvat mesta, kolmo, vpravo, osvetlený

781008 Billboard, Žarnovica (š. c. I/65 - sm. Nitra)

Billboard, Žarnovica (š. c. I/65 - sm. Nitra), na dotaz

št. cesta v smere B. Bystrica - Nitra, veľkosklad Zdroj, šikmo, vľavo

781009 Billboard, Žarnovica (š. c. I/65 - sm. B. Bystrica)

Billboard, Žarnovica (š. c. I/65 - sm. B. Bystrica), na dotaz

št. cesta v smere Nitra - B. Bystrica, veľkosklad Zdroj, šikmo, vpravo

781010 Billboard, Žarnovica (Bystrická - sm. B. Bystrica)

Billboard, Žarnovica (Bystrická - sm. B. Bystrica), na dotaz

centrum mesta, pohyb chodcov, križovatka, SAD, motorest

781011 Billboard, Žarnovica (Bystrická - sm. Nitra)

Billboard, Žarnovica (Bystrická - sm. Nitra), na dotaz

centrum mesta, pohyb chodcov, križovatka, SAD, motorest