Reklamné plochy Žarnovica:

Vyberte si z 7 plôch v Žarnovici

781004 Billboard, Žarnovica (E-571/ZV-NR,Bystrická,J)

Billboard, Žarnovica (E-571/ZV-NR,Bystrická,J), 130 € / mesiac

výj.sm NR,zdravot.stredisko,1 priemyselný park

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
781005 Billboard, Žarnovica (E-571/ZV-NR,Bystrická,J)

Billboard, Žarnovica (E-571/ZV-NR,Bystrická,J), 130 € / mesiac

výj.sm NR,zdravot.stredisko,2 priemyselný park

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
781006 Billboard, Žarnovica (E-571/ZV-NR,Bystrická,V)

Billboard, Žarnovica (E-571/ZV-NR,Bystrická,V), 130 € / mesiac

príj.od ZH,ČS,Parket+,Ľ,sm NR stanica STK

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
781007 Billboard, Žarnovica (E-571/NR-ZV,Bystrická,V)

Billboard, Žarnovica (E-571/NR-ZV,Bystrická,V), 130 € / mesiac

výj.sm ZH,ČS,Parket+ stanica STK

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
781001 Billboard, Žarnovica (parkovisko OC Tesco)

Billboard, Žarnovica (parkovisko OC Tesco), 120 € / mesiac

parkovisko OC Tesco, 6/1

Poloha: rovnobežne
781002 Billboard, Žarnovica (parkovisko OC Tesco )

Billboard, Žarnovica (parkovisko OC Tesco ), 120 € / mesiac

parkovisko OC Tesco, 6/2

Poloha: rovnobežne
781003 Billboard, Žarnovica (parkovisko OC Tesco)

Billboard, Žarnovica (parkovisko OC Tesco), 120 € / mesiac

parkovisko OC Tesco, 6/3

Poloha: rovnobežne