Reklamné plochy Žarnovica:

Vyberte si z 17 plôch v Žarnovici

781004 Billboard, Žarnovica (E-571/ZV-NR,Bystrická,J)

Billboard, Žarnovica (E-571/ZV-NR,Bystrická,J), 130 € / mesiac

výj.sm NR,zdravot.stredisko,1 priemyselný park

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
781005 Billboard, Žarnovica (E-571/ZV-NR,Bystrická,J)

Billboard, Žarnovica (E-571/ZV-NR,Bystrická,J), 130 € / mesiac

výj.sm NR,zdravot.stredisko,2 priemyselný park

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
781006 Billboard, Žarnovica (E-571/ZV-NR,Bystrická,V)

Billboard, Žarnovica (E-571/ZV-NR,Bystrická,V), 130 € / mesiac

príj.od ZH,ČS,Parket+,Ľ,sm NR stanica STK

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
781007 Billboard, Žarnovica (E-571/NR-ZV,Bystrická,V)

Billboard, Žarnovica (E-571/NR-ZV,Bystrická,V), 130 € / mesiac

výj.sm ZH,ČS,Parket+ stanica STK

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
783001 Bigboard, Žarnovica (R1 - sm. Zvolen)

Bigboard, Žarnovica (R1 - sm. Zvolen), na dotaz

diaľnica Bratislava - Nitra - Zvolen, obchvat mesta, kolmo, vľavo, osvetlený

783002 Bigboard, Žarnovica (R1 - sm. Nitra)

Bigboard, Žarnovica (R1 - sm. Nitra), na dotaz

diaľnica Zvolen - Nitra - Bratislava, obchvat mesta, kolmo, vpravo, osvetlený

781008 Billboard, Žarnovica (š. c. I/65 - sm. Nitra)

Billboard, Žarnovica (š. c. I/65 - sm. Nitra), na dotaz

št. cesta v smere B. Bystrica - Nitra, veľkosklad Zdroj, šikmo, vľavo

781009 Billboard, Žarnovica (š. c. I/65 - sm. B. Bystrica)

Billboard, Žarnovica (š. c. I/65 - sm. B. Bystrica), na dotaz

št. cesta v smere Nitra - B. Bystrica, veľkosklad Zdroj, šikmo, vpravo

781010 Billboard, Žarnovica (Bystrická - sm. B. Bystrica)

Billboard, Žarnovica (Bystrická - sm. B. Bystrica), na dotaz

centrum mesta, pohyb chodcov, križovatka, SAD, motorest

781011 Billboard, Žarnovica (Bystrická - sm. Nitra)

Billboard, Žarnovica (Bystrická - sm. Nitra), na dotaz

centrum mesta, pohyb chodcov, križovatka, SAD, motorest