Reklamné plochy Bratislava :

Vyberte si z 1 323 plôch v Bratislave

153080 Bigboard, Vajnory (Cesta na Senec)

Bigboard, Vajnory (Cesta na Senec), na dotaz

vjazd do Bratislavy z diaľnice D 61, pred predajňou Mercedes, smer centrum

Poloha: kolmo
153081 Bigboard, Vajnory (Cesta na Senec)

Bigboard, Vajnory (Cesta na Senec), na dotaz

výjazd z Bratislavy na diaľnicu D 61, pred predajňou Mercedes, smer Trnava, Nitra

Poloha: kolmo
153082 Bigboard, Vajnory (Cesta na Senec)

Bigboard, Vajnory (Cesta na Senec), na dotaz

vjazd do Bratislavy z diaľnice D 61, smer centrum

Poloha: kolmo
153083 Bigboard, Ružinov (Ivanská cesta)

Bigboard, Ružinov (Ivanská cesta), na dotaz

smer Galvaniho ul., vľavo do firmy OLO, oproti IKEA, 2/1

Poloha: rovnobežne
153084 Bigboard, Ružinov (Ivanská cesta)

Bigboard, Ružinov (Ivanská cesta), na dotaz

smer Galvaniho ul., vľavo do firmy OLO, oproti IKEA, 2/2

Poloha: rovnobežne
153085 Bigboard, Vajnory (cestný ťah Pezinok - Bratislava)

Bigboard, Vajnory (cestný ťah Pezinok - Bratislava), na dotaz

vjazd do Bratislavy, 1.v poradí v smer do Bratislavy

Poloha: kolmo
153086 Bigboard, Vajnory (cestný ťah Bratislava - Pezinok)

Bigboard, Vajnory (cestný ťah Bratislava - Pezinok), na dotaz

výjazd z Bratislavy, 2.v poradí v smere Pezinok

Poloha: kolmo
153087 Bigboard, Vajnory (cestný ťah Pezinok - Bratislava)

Bigboard, Vajnory (cestný ťah Pezinok - Bratislava), na dotaz

vjazd do Bratislavy, 2.v poradí v smer do Bratislavy

Poloha: kolmo
153088 Bigboard, Vajnory (cestný ťah Bratislava - Pezinok)

Bigboard, Vajnory (cestný ťah Bratislava - Pezinok), na dotaz

výjazd z Bratislavy, 1.v poradí v smere Pezinok

Poloha: kolmo
153089 Bigboard, Petržalka (Pajštúnska ulica)

Bigboard, Petržalka (Pajštúnska ulica), na dotaz

v blízkosti budovy Technopolu, smer centrum Bratislavy

Poloha: kolmo