Reklamné plochy Malacky:

Vyberte si z 31 plôch v Malackách

351001 Billboard, Pernek (Pernek, II/503, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Pernek (Pernek, II/503, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Malacky - Pezinok, smer Pezinok, Bratislava, pred obcou Pernek, vľavo

Poloha: kolmo
351002 Billboard, Pernek (Pernek, II/503, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Pernek (Pernek, II/503, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Pezinok - Malacky, smer Malacky, vpravo

Poloha: kolmo
351003 Billboard, Pernek (Pernek, II/503, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Pernek (Pernek, II/503, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Malacky - Pezinok, smer Pezinok, Bratislava, pred obcou Pernek, vpravo

Poloha: kolmo
351004 Billboard, Pernek (Pernek, II/503, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Pernek (Pernek, II/503, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Pezinok - Malacky, smer Malacky, vľavo

Poloha: kolmo
351021 Billboard, Malacky (cesta II/503/výj.na diaľn.,O)

Billboard, Malacky (cesta II/503/výj.na diaľn.,O), 130 € / mesiac

Farby-Laky,autoservis,sm BA,1 Tesco

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
351022 Billboard, Malacky (Stupavská,O)

Billboard, Malacky (Stupavská,O), 130 € / mesiac

závod SAD,Lesy SR,smc,Ľ,1 čerpacia stanica

Komunikácie: príjazd, parkovisko
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
351023 Billboard, Malacky (Stupavská,O)

Billboard, Malacky (Stupavská,O), 130 € / mesiac

závod SAD,Lesy SR,sm BA,1 čerpacia stanica

Komunikácie: výjazd, parkovisko
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
351024 Billboard, Malacky (Stupavská,O)

Billboard, Malacky (Stupavská,O), 130 € / mesiac

závod SAD,Lesy SR,sm BA,2 čerpacia stanica

Komunikácie: výjazd, parkovisko
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
351025 Billboard, Studienka (II/590,O)

Billboard, Studienka (II/590,O), 130 € / mesiac

sm Malacky, Studienka,Ľ

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
351026 Billboard, Studienka (II/590,O)

Billboard, Studienka (II/590,O), 130 € / mesiac

smer Senica

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m