Reklamné plochy Gelnica:

Vyberte si z 49 plôch v Gelnici

221007 Billboard, Závadka (š. c. E50 - sm. Michalovce)

Billboard, Závadka (š. c. E50 - sm. Michalovce), na dotaz

hl. cestný ťah Vyšné Nemecké - Michalovce, prejazd obcou, kolmo, vpravo

221008 Billboard, Závadka (š. c. E50 - sm. Vyšné Nemecké)

Billboard, Závadka (š. c. E50 - sm. Vyšné Nemecké), na dotaz

hl. cestný ťah Michalovce - Sobrance, Vyšné Nemecké, prejazd obcou, kolmo, vľavo

221006 Billboard, Prakovce (Rožňava-Gelnica)

Billboard, Prakovce (Rožňava-Gelnica), 130 € / mesiac

zast.ŽSR/SAD,sm Gelnica/SN

Komunikácie: parkovisko
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 20 - 50 m
221009 Billboard, Gelnica (cesta II.triedy 546)

Billboard, Gelnica (cesta II.triedy 546), 130 € / mesiac

cesta II.triedy 546,J sm PO,KE,1

Komunikácie: cesty II. triedy
Poloha: rovnobežne
Viditeľnosť: 50 - 100 m
221010 Billboard, Gelnica (cesta II.triedy 546)

Billboard, Gelnica (cesta II.triedy 546), 130 € / mesiac

cesta II.triedy 546,J sm PO,KE,2

Komunikácie: cesty II. triedy
Poloha: rovnobežne
Viditeľnosť: 50 - 100 m
221011 Billboard, Gelnica (cesta II.triedy 546)

Billboard, Gelnica (cesta II.triedy 546), 130 € / mesiac

cesta II.triedy 546,J sm PO,KE,3

Komunikácie: cesty II. triedy
Poloha: rovnobežne
Viditeľnosť: 50 - 100 m
221012 Billboard, Gelnica (cesta II.triedy 54)

Billboard, Gelnica (cesta II.triedy 54), 130 € / mesiac

cesta II.triedy 546,J TESCO,parkovisko,1

Komunikácie: cesty II. triedy
Poloha: rovnobežne
Viditeľnosť: 50 - 100 m
221013 Billboard, Gelnica (cesta II.triedy 546)

Billboard, Gelnica (cesta II.triedy 546), 130 € / mesiac

cesta II.triedy 546,J TESCO,parkovisko,2

Komunikácie: cesty II. triedy
Poloha: rovnobežne
Viditeľnosť: 50 - 100 m
221014 Billboard, Gelnica (cesta II.triedy 546)

Billboard, Gelnica (cesta II.triedy 546), 130 € / mesiac

cesta II.triedy 546,J TESCO,parkovisko,3

Komunikácie: cesty II. triedy
Poloha: rovnobežne
Viditeľnosť: 50 - 100 m
221015 Billboard, Gelnica (cesta II.triedy 546)

Billboard, Gelnica (cesta II.triedy 546), 130 € / mesiac

cesta II.triedy 546,J TESCO,sm PO,1

Komunikácie: cesty II. triedy
Poloha: rovnobežne
Viditeľnosť: 50 - 100 m