Reklamné plochy Gelnica:

Vyberte si z 6 plôch v Gelnici

221006 Billboard, Prakovce (Rožňava-Gelnica)

Billboard, Prakovce (Rožňava-Gelnica), 130 € / mesiac

zast.ŽSR/SAD,sm Gelnica/SN

Komunikácie: parkovisko
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 20 - 50 m
221001 Billboard, Gelnica (Hnilecká ulica)

Billboard, Gelnica (Hnilecká ulica), 120 € / mesiac

príjazd do mesta od Košíc, smer centrum, 1.v poradí

Poloha: kolmo
221002 Billboard, Gelnica (Hnilecká ulica)

Billboard, Gelnica (Hnilecká ulica), 120 € / mesiac

príjazd do mesta od Košíc, smer centrum, 2.v poradí

Poloha: kolmo
221003 Billboard, Gelnica (Hnilecká ulica)

Billboard, Gelnica (Hnilecká ulica), 120 € / mesiac

výjazd z mesta, smer Košice, 1.v poradí

Poloha: kolmo
221004 Billboard, Gelnica (Hnilecká ul.)

Billboard, Gelnica (Hnilecká ul.), 120 € / mesiac

výjazd z Gelnice na SNV, PO a KE

Komunikácie: výjazd
Okolie: čerpacia stanica
221005 Billboard, Gelnica (Hnilecká ul.)

Billboard, Gelnica (Hnilecká ul.), 120 € / mesiac

vjazd do Gelnice od SNV, PO a KE

Komunikácie: príjazd
Okolie: čerpacia stanica