tisíce reklamných plôch za skvelé ceny

Billboardy Michalovce:

Vyberte si z 218 billboardov v Michalovciach

381063 Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,horný)

Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,horný), na dotaz

križ,Kaufland,Eparch.cirkev,1

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
Detail
381064 Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,horný)

Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,horný), na dotaz

križ,Kaufland,Eparch.cirkev,2

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
Detail
381065 Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,horný)

Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,horný), na dotaz

križ,Kaufland,Eparch.cirkev,3

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
Detail
381066 Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,dolný)

Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,dolný), na dotaz

križovatka,Kaufland,kostol,1 centrum,NC Zemplín,gymnázium,Daňový úrad

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
Detail
381067 Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,dolný)

Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,dolný), na dotaz

križovatka,Kaufland,kostol,2 centrum,NC Zemplín,gymnázium,Daňový úrad

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
Detail
381068 Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,dolný)

Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,dolný), na dotaz

križovatka,Kaufland,kostol,3 centrum,NC Zemplín,gymnázium,Daňový úrad

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
Detail
381069 Billboard, Michalovce (Humenská cesta,J)

Billboard, Michalovce (Humenská cesta,J), na dotaz

smer PO,VT,HN, Ľ pred ČS Slovnaft

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
Detail
381140 Billboard, Zalužice (E-50/SO-MI,J)

Billboard, Zalužice (E-50/SO-MI,J), na dotaz

zast.SAD,smMI

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
Detail
381141 Billboard, Zalužice (E-50/SO-MI,O)

Billboard, Zalužice (E-50/SO-MI,O), na dotaz

príjazd od SO/UA,sm MI,Ľ

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
Detail
381142 Billboard, Zalužice (E-50/MI-SO,O)

Billboard, Zalužice (E-50/MI-SO,O), na dotaz

výjazd sm SO/UA

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
Detail
Rýchly dopyt