tisíce reklamných plôch za skvelé ceny

Billboardy Michalovce:

Vyberte si z 119 billboardov v Michalovciach

{{list.recordInfoWindow.title}}

{{list.recordInfoWindow.type}}

{{list.recordInfoWindow.city}}
{{list.recordInfoWindow.street}}

{{list.recordInfoWindow.price}}
381063 Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,horný)

Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,horný), na dotaz

križ,Kaufland,Eparch.cirkev,1

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
381064 Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,horný)

Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,horný), na dotaz

križ,Kaufland,Eparch.cirkev,2

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
381065 Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,horný)

Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,horný), na dotaz

križ,Kaufland,Eparch.cirkev,3

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
381066 Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,dolný)

Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,dolný), na dotaz

križovatka,Kaufland,kostol,1 centrum,NC Zemplín,gymnázium,Daňový úrad

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
381067 Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,dolný)

Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,dolný), na dotaz

križovatka,Kaufland,kostol,2 centrum,NC Zemplín,gymnázium,Daňový úrad

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
381068 Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,dolný)

Billboard, Michalovce (Duklianska/A.Sládkoviča,dolný), na dotaz

križovatka,Kaufland,kostol,3 centrum,NC Zemplín,gymnázium,Daňový úrad

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
381069 Billboard, Michalovce (Humenská cesta,J)

Billboard, Michalovce (Humenská cesta,J), na dotaz

smer PO,VT,HN, Ľ pred ČS Slovnaft

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
381055 Billboard, Pozdišovce (E-50/KE-MI,O)

Billboard, Pozdišovce (E-50/KE-MI,O), na dotaz

sm MI,4,Ľ

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
381056 Billboard, Pozdišovce (E-50/MI-KE,O)

Billboard, Pozdišovce (E-50/MI-KE,O), na dotaz

sm KE,4

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
381057 Billboard, Pozdišovce (E-50/KE-MI,O)

Billboard, Pozdišovce (E-50/KE-MI,O), na dotaz

sm MI,5,Ľ

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
Rýchly dopyt