Reklamné plochy Michalovce:

Vyberte si z 266 plôch v Michalovciach

381153 Billboard, Michalovce (Ul. P. O. Hviezdoslava - sm. Prešov)

Billboard, Michalovce (Ul. P. O. Hviezdoslava - sm. Prešov), na dotaz

výjazd na Prešov, futbal. štadión, trhovisko, kolmo, vpravo

381154 Billboard, Michalovce (Vinianska cesta)

Billboard, Michalovce (Vinianska cesta), na dotaz

príjazd do Michaloviec od Zemplínskej šíravy, ihrisko, stredné školy, šikmo, vľavo

381155 Billboard, Michalovce (Masarykova / NAY)

Billboard, Michalovce (Masarykova / NAY), na dotaz

billboard na parkovisku NAY, pri čerpačke OMV, oproti stanica ŽSR a SAD

381156 Billboard, Michalovce (Masarykova / NAY)

Billboard, Michalovce (Masarykova / NAY), na dotaz

billboard na parkovisku NAY, pri čerpačke OMV, oproti stanica ŽSR a SAD

381157 Billboard, Michalovce (Nám. osloboditeľov)

Billboard, Michalovce (Nám. osloboditeľov), na dotaz

centrum, pri Mestskom úrade, PKB, VÚB, pešia zóna

381158 Billboard, Michalovce (Nám. osloboditeľov)

Billboard, Michalovce (Nám. osloboditeľov), na dotaz

centrum, pri Mestskom úrade, PKB, VÚB, pešia zóna

381159 Billboard, Michalovce (Ul. saleziánov)

Billboard, Michalovce (Ul. saleziánov), na dotaz

frekvent. mest. komunikácia, obchody, školy, OTP, kolmo, vľavo

381160 Billboard, Michalovce (Vinianska cesta)

Billboard, Michalovce (Vinianska cesta), na dotaz

príjazd od Zemplínskej Šíravy, SPŠE, internát, kolmo, vľavo

381161 Billboard, Michalovce (Vinianska cesta)

Billboard, Michalovce (Vinianska cesta), na dotaz

príjazd od Zemplínskej Šíravy, SPŠE, internát, kolmo, vľavo

381162 Billboard, Michalovce (Ul. K. Kuzmányho)

Billboard, Michalovce (Ul. K. Kuzmányho), na dotaz

frekv. mest. komunikácia, zást. MHD, Nemocnica, kolmo, vpravo