Reklamné plochy Rožňava:

Vyberte si z 73 plôch v Rožňave

551003 Billboard, Rožňava (Alej J. Pavla II.)

Billboard, Rožňava (Alej J. Pavla II.), 130 € / mesiac

Rožňava - mesto, centrum mesta, obchodné centrum Rožňava, Billa, Tesco, Lidl

Komunikácie: parkovisko
551004 Billboard, Rožňava (Alej J. Pavla II.)

Billboard, Rožňava (Alej J. Pavla II.), 130 € / mesiac

Rožňava - mesto, centrum mesta, obchodné centrum Rožňava, Billa, Tesco, Lidl

Komunikácie: parkovisko
551005 Billboard, Rožňava (Alej J. Pavla II.)

Billboard, Rožňava (Alej J. Pavla II.), 130 € / mesiac

Rožňava - mesto, centrum mesta, obchodné centrum Rožňava, Billa, Tesco, Lidl

Komunikácie: parkovisko
551006 Billboard, Rožňava (Alej J. Pavla II.)

Billboard, Rožňava (Alej J. Pavla II.), 130 € / mesiac

Rožňava - mesto, centrum mesta, obchodné centrum Rožňava, Billa, Tesco, Lidl

Komunikácie: parkovisko
554001 Štít, Rožnava (Čučmianská dlhá)

Štít, Rožnava (Čučmianská dlhá), na dotaz

Rožňava - mesto, smer centrum

Poloha: kolmo
551040 Billboard, Rožňava (š. c. I/67 - sm. Rožňava, Košice)

Billboard, Rožňava (š. c. I/67 - sm. Rožňava, Košice), na dotaz

križovatka so Šafárikovou ul., sm. Rožňava, Košice, šikmo, vľavo

551041 Billboard, Rožňava (š. c. I/67 - sm. Poprad)

Billboard, Rožňava (š. c. I/67 - sm. Poprad), na dotaz

križovatka so Šafárikovou ul., smer Poprad, šikmo, vpravo

551042 Billboard, Rožňava (Šafárikova)

Billboard, Rožňava (Šafárikova), na dotaz

št. c. I/67, križovatka, vjazd do centra, výjazd na Poprad

551043 Billboard, Rožňava (Šafárikova)

Billboard, Rožňava (Šafárikova), na dotaz

št. c. I/67, križovatka, vjazd do centra, výjazd na Poprad

551044 Billboard, Rožňava (Šafárikova 89)

Billboard, Rožňava (Šafárikova 89), na dotaz

príjazd do centra, vedľa firma GEMINI GOLD, kolmo, vpravo