Reklamné plochy Sobrance:

Vyberte si z 22 plôch v Sobranciach

621007 Billboard, Nižná Rybnica (E-50/SO-MI,O)

Billboard, Nižná Rybnica (E-50/SO-MI,O), 130 € / mesiac

príjazd od SO/UA,sm MI,Ľ družstvo

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
621008 Billboard, Nižná Rybnica (E-50/MI-SO,O)

Billboard, Nižná Rybnica (E-50/MI-SO,O), 130 € / mesiac

výjazd smer Sobrance,Ukrajina družstvo

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
621009 Billboard, Orechová (E-50/SO-UA,O)

Billboard, Orechová (E-50/SO-UA,O), 130 € / mesiac

pri potravinách,sm UA,Ľ

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
621010 Billboard, Orechová (E-50/UA-SO,O)

Billboard, Orechová (E-50/UA-SO,O), 130 € / mesiac

č.d.28,sm SO/MI,Ľ

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
621011 Billboard, Orechová (E-50/SO-UA,O)

Billboard, Orechová (E-50/SO-UA,O), 130 € / mesiac

č.d.28,sm UA

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
621017 Billboard, Tibava (E-50/SO-UA,O)

Billboard, Tibava (E-50/SO-UA,O), 130 € / mesiac

odpočívadlo,ČS,sm UA,Ľ

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
621018 Billboard, Tibava (E-50/UA-SO,O)

Billboard, Tibava (E-50/UA-SO,O), 130 € / mesiac

odpočívadlo,ČS,sm SO

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
621019 Billboard, Tibava (E-50/SO-UA,J)

Billboard, Tibava (E-50/SO-UA,J), 130 € / mesiac

príjazd od SO,sm UA

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
621012 Billboard, Sobrance (Michalovská,E-50,O)

Billboard, Sobrance (Michalovská,E-50,O), 130 € / mesiac

príj.od MI,smc/UA,1,Ľ Slovakia TREND

Komunikácie: parkovisko
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
621013 Billboard, Sobrance (Michalovská,E-50,O)

Billboard, Sobrance (Michalovská,E-50,O), 130 € / mesiac

výjazd sm MI,1 Slovakia TREND

Komunikácie: parkovisko
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m