Reklamné plochy Sobrance:

Vyberte si z 27 plôch v Sobranciach

621023 Billboard, Sobrance (Kúpeľská - výjazd)

Billboard, Sobrance (Kúpeľská - výjazd), na dotaz

š.c.II/582, výjazd z centra na Zemplínsku šíravu, Sobranecké kúpele, škola, kolmo, vľavo

621024 Billboard, Sobrance (Kúpeľská - príjazd)

Billboard, Sobrance (Kúpeľská - príjazd), na dotaz

š.c.II/582, príjazd do centra od Zemplínskej šíravy, Sobraneckých kúpeľov, škola, kolmp, vpravo

621025 Billboard, Sobrance (š.c. E 50 - smer Vyšné Nemecké)

Billboard, Sobrance (š.c. E 50 - smer Vyšné Nemecké), na dotaz

križovatka, výjazd z mesta sm. Vyšné Nemecké, hranica Ukrajina, nemocnica, kolmo, vľavo

621026 Billboard, Sobrance (š.c. E 50 - smer Sobrance)

Billboard, Sobrance (š.c. E 50 - smer Sobrance), na dotaz

križovatka,príjazd do mesta zo sm. Vyšné Nemecké, hranica Ukrajina, nemocnica, kolmo, vpravo

621027 Billboard, Tibava (š. c. E50 - sm. Vyšné Nemecké)

Billboard, Tibava (š. c. E50 - sm. Vyšné Nemecké), na dotaz

hl. cestný ťah Michalovce, Sobrance - V. Nemecké, motorest, kolmo, vľavo

621028 Billboard, Tibava (š. c. E50 - sm. Michalovce)

Billboard, Tibava (š. c. E50 - sm. Michalovce), na dotaz

hl. cestný ťah V. Nemecké - Sobrance, Michalovce, motorest, kolmo, vpravo

621029 Billboard, Vyšné Nemecké (Colnica - sm. Slovensko)

Billboard, Vyšné Nemecké (Colnica - sm. Slovensko), na dotaz

výjazd z colnice sm. Michalovce, v zeleni, kolmo, vľavo

621030 Billboard, Vyšné Nemecké (Colnica - sm. Ukrajina)

Billboard, Vyšné Nemecké (Colnica - sm. Ukrajina), na dotaz

príjazd do colného priestoru od Michaloviec, v zeleni, kolmo, vpravo

621007 Billboard, Nižná Rybnica (E-50/SO-MI,O)

Billboard, Nižná Rybnica (E-50/SO-MI,O), 130 € / mesiac

príjazd od SO/UA,sm MI,Ľ družstvo

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
621008 Billboard, Nižná Rybnica (E-50/MI-SO,O)

Billboard, Nižná Rybnica (E-50/MI-SO,O), 130 € / mesiac

výjazd smer Sobrance,Ukrajina družstvo

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m