Reklamné plochy Trebišov:

Vyberte si z 78 plôch v Trebišove

691059 Billboard, Trebišov (Milhostov č. 1)

Billboard, Trebišov (Milhostov č. 1), na dotaz

príjazd od Košíc, Vranova, Michaloviec, oproti autob. zastávka

691060 Billboard, Trebišov (Milhostov č. 1)

Billboard, Trebišov (Milhostov č. 1), na dotaz

výjazd na Michalovce, kolmo, vpravo

691061 Billboard, Trebišov (Cukrovarská - sm. centrum)

Billboard, Trebišov (Cukrovarská - sm. centrum), na dotaz

príjazd od Vranova n. Topľou, smer centrum, priem. zóna, kolmo, vľavo

691062 Billboard, Trebišov (Cukrovarská - sm. centrum)

Billboard, Trebišov (Cukrovarská - sm. centrum), na dotaz

príjazd do mesta od Košíc, Michaloviec, Vranova, v zeleni, kolmo, vľavo

691063 Billboard, Trebišov (SNP - smer centrum)

Billboard, Trebišov (SNP - smer centrum), na dotaz

športová hala, Nemocnica, zast. MHD, ZŠ, šikmo, vľavo

691064 Billboard, Trebišov (SNP - smer z centra)

Billboard, Trebišov (SNP - smer z centra), na dotaz

športová hala, Nemocnica, zast. MHD, šikmo, vpravo

691065 Billboard, Trebišov (Šrobárova - pri stanici SAD)

Billboard, Trebišov (Šrobárova - pri stanici SAD), na dotaz

na parkovisku, oproti - zastávky autobusov

691066 Billboard, Trebišov (Šrobárova - pri stanici SAD)

Billboard, Trebišov (Šrobárova - pri stanici SAD), na dotaz

na parkovisku, oproti - zastávky autobusov

691067 Billboard, Trebišov (Ul. M. R. Štefánika / Jednota)

Billboard, Trebišov (Ul. M. R. Štefánika / Jednota), na dotaz

vjazd do centra, na fasáde obchodu Jednota,kolmo, vpravo

691068 Billboard, Trebišov (Ul. M. R. Štefánika / Jednota)

Billboard, Trebišov (Ul. M. R. Štefánika / Jednota), na dotaz

výjazd z centra, na fasáde obchodu Jednota, križovatka - kruhový objazd, kolmo, vľavo