Reklamné plochy Nitriansky kraj:

Vyberte si z 875 plôch v Nitrianskom kraji

274001 Štít, Komárno (Bratislavská, I/63)

Štít, Komárno (Bratislavská, I/63), na dotaz

Komárno - mesto, smer Veľký Meder, Dunajská Streda, Bratislava

Poloha: šikmo
434001 Štít, Nové Zámky (Štefánikova)

Štít, Nové Zámky (Štefánikova), na dotaz

Nové Zámky - mesto, centrum mesta, OD Zamčan

Poloha: kolmo
413009 Bigboard, Nitra (I/51)

Bigboard, Nitra (I/51), na dotaz

Megaboard, Nitra - mesto, vjazd do mesta zo smeru Bratislava, smer centrum, Banská Bystrica, Levice

Poloha: kolmo
413010 Bigboard, Nitra (I/65)

Bigboard, Nitra (I/65), na dotaz

Megaboard, Nitra - Zlaté Moravce, smer Zlaté Moravce, Banská Bystrica, Zvolen

Poloha: kolmo
413011 Bigboard, Nitra (I/65)

Bigboard, Nitra (I/65), na dotaz

Megaboard, Zlaté Moravce - Nitra, smer Nitra

Poloha: kolmo
412165 Citylight, Nitra (Novozámocká-AZ)

Citylight, Nitra (Novozámocká-AZ), 240 € / mesiac

oproti ČS OMV,kasárne, Ľ,vnt

Komunikácie: ulice, parkovisko
Poloha: kolmo
412166 Citylight, Nitra (Novozámocká-AZ)

Citylight, Nitra (Novozámocká-AZ), 240 € / mesiac

oproti ČS OMV, kasárne,Ľ,vnk

Komunikácie: ulice, parkovisko
Poloha: kolmo
412167 Citylight, Nitra (Tr. A.Hlinku-AZ)

Citylight, Nitra (Tr. A.Hlinku-AZ), 240 € / mesiac

atlet. štad. Stavb.,hotel Olympia,P,vnk

Komunikácie: ulice, parkovisko
Poloha: kolmo
412168 Citylight, Nitra (Tr. A.Hlinku-AZ)

Citylight, Nitra (Tr. A.Hlinku-AZ), 240 € / mesiac

atlet. štad. Stavb.,hotel Olympia,P,vnt

Komunikácie: ulice, parkovisko
Poloha: kolmo
412169 Citylight, Nitra (Tr. A.Hlinku-AZ)

Citylight, Nitra (Tr. A.Hlinku-AZ), 240 € / mesiac

atlet. štad. Stavb.,hotel Olympia,Ľ,vnt

Komunikácie: ulice, parkovisko
Poloha: kolmo