Reklamné plochy Nitra:

Vyberte si z 471 plôch v Nitre

411021 Billboard, Ivanka pri Nitre (Ivanka pri Nitre, I/64, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Ivanka pri Nitre (Ivanka pri Nitre, I/64, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nitra - Nové Zámky, smer Nové Zámky, vpravo

Poloha: kolmo
411022 Billboard, Čakajovce (Čakajovce, I/64, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Čakajovce (Čakajovce, I/64, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nitra - Topoľčany, smer Topoľčany, Partizánske, vľavo

Poloha: kolmo
411023 Billboard, Čakajovce (Čakajovce, I/64, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Čakajovce (Čakajovce, I/64, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nitra - Topoľčany, smer Topoľčany, Partizánske, vľavo

Poloha: kolmo
411024 Billboard, Čakajovce (Čakajovce, I/64, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Čakajovce (Čakajovce, I/64, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Topoľčany - Nitra, smer Nitra, vpravo

Poloha: kolmo
411025 Billboard, Branč (Branč, I/64, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Branč (Branč, I/64, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nitra - Nové Zámky, smer Nové Zámky, vpravo

Poloha: kolmo
411026 Billboard, Branč (Branč, I/64, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Branč (Branč, I/64, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nové Zámky - Nitra, smer Nitra, vľavo

Poloha: kolmo
411027 Billboard, Branč (Branč, I/64, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Branč (Branč, I/64, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nové Zámky - Nitra, smer Nitra, vpravo

Poloha: kolmo
411028 Billboard, Branč (Branč, I/64, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Branč (Branč, I/64, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nitra - Nové Zámky, smer Nové Zámky, vľavo

Poloha: kolmo
411029 Billboard, Branč (Branč, I/64, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Branč (Branč, I/64, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nové Zámky - Nitra, smer Nitra, vpravo

Poloha: kolmo
411030 Billboard, Beladice (Beladice, E571, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Beladice (Beladice, E571, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nitra - Zlaté Moravce, smer Zlaté Moravce, Žarnovica, Zvolen, Košice, Banská Bystrica, vpravo

Poloha: kolmo