Reklamné plochy Nové Zámky:

Vyberte si z 174 plôch v Nových Zámkoch

431002 Billboard, Nové Zámky (Nové Zámky, I/64, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Nové Zámky (Nové Zámky, I/64, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nové Zámky - príjazd do mesta zo smeru Šaľa a Nitra, vpravo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
431004 Billboard, Nové Zámky (Nové Zámky, I/64, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Nové Zámky (Nové Zámky, I/64, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nitra - Nové Zámky, smer Nové Zámky, Komárno, vpravo

Poloha: kolmo
431007 Billboard, Veľký Kýr (Veľký Kýr, I/64, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Veľký Kýr (Veľký Kýr, I/64, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nové Zámky - Nitra, smer Nitra, Trnava, Topoľčany, vľavo

Poloha: kolmo
431008 Billboard, Veľký Kýr (Veľký Kýr, I/64, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Veľký Kýr (Veľký Kýr, I/64, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nitra - Nové Zámky, smer Nové Zámky, Komárno, vpravo

Poloha: kolmo
431001 Billboard, Nové Zámky (Nové Zámky, I/64, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Nové Zámky (Nové Zámky, I/64, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nové Zámky - výjazd z mesta, smer Šaľa a Nitra, vľavo

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
431003 Billboard, Nové Zámky (Nové Zámky, I/64, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Nové Zámky (Nové Zámky, I/64, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nové Zámky - Nitra, smer Nitra, Trnava, Topoľčany, vľavo

Poloha: kolmo
431009 Billboard, Komjatice (Komjatice, I/64, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Komjatice (Komjatice, I/64, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nové Zámky - Nitra, smer Nitra, Trnava, Topoľčany, vpravo

Poloha: kolmo
431010 Billboard, Komjatice (Komjatice, I/64, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Komjatice (Komjatice, I/64, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nitra - Nové Zámky, smer Nové Zámky, Komárno, vľavo

Poloha: kolmo
431011 Billboard, Komjatice (Komjatice, I/64, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Komjatice (Komjatice, I/64, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nové Zámky - Nitra, smer Nitra, Trnava, Topoľčany, vpravo

Poloha: kolmo
431012 Billboard, Komjatice (Komjatice, I/64, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Komjatice (Komjatice, I/64, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nitra - Nové Zámky, smer Nové Zámky, Komárno, vľavo

Poloha: kolmo