Reklamné plochy Šaľa:

Vyberte si z 43 plôch v Šali

671029 Billboard, Šaľa (Štefánikova/Železničná stanica)

Billboard, Šaľa (Štefánikova/Železničná stanica), na dotaz

bariérové oplotenie pri budove želez. stanice, oproti stanica SAD

671030 Billboard, Šaľa (Štefánikova/Železničná stanica)

Billboard, Šaľa (Štefánikova/Železničná stanica), na dotaz

671031 Billboard, Šaľa (Štúrova - sm. Galanta)

Billboard, Šaľa (Štúrova - sm. Galanta), na dotaz

prieťah mestom, výjazd z centra, sm. Galanta, kolmo, vpravo

671032 Billboard, Šaľa (Nitrianska - sm. NZ)

Billboard, Šaľa (Nitrianska - sm. NZ), na dotaz

prieťah mestom sm. Galanta - Nové Zámky, kolmo, vľavo

671033 Billboard, Šaľa (Nitrianska - sm. GA)

Billboard, Šaľa (Nitrianska - sm. GA), na dotaz

prieťah mestom sm. Nové zámky - Galanta, kolmo, vpravo

671034 Billboard, Šaľa (Budovateľská/Vlčanská)

Billboard, Šaľa (Budovateľská/Vlčanská), na dotaz

frekv. mests. komunikácia, ZŠ, zást. MHD, reštaurácia, kolmo, vľavo

671035 Billboard, Šaľa (Budovateľská/Vlčanská)

Billboard, Šaľa (Budovateľská/Vlčanská), na dotaz

frekv. mests. komunikácia, zást. MHD, reštaurácia, kolmo, vpravo

671036 Billboard, Šaľa (Dolná - sm. Komárno)

Billboard, Šaľa (Dolná - sm. Komárno), na dotaz

š. c. II/573, výjazd sm. Kolárovo, Komárno, zást. SAD, kolmo, vľavo

671037 Billboard, Šaľa (Dolná - sm. centrum)

Billboard, Šaľa (Dolná - sm. centrum), na dotaz

š. c. II/573, príjazd od Kolárova, Komárna, zást. SAD, kolmo, vpravo

671038 Billboard, Šaľa (Kráľovská-príjazd)

Billboard, Šaľa (Kráľovská-príjazd), na dotaz

š.c.I/75, príjazd od Bratislavy, priemyselná zóna, kolmo, vpravo