Reklamné plochy Šaľa:

Vyberte si z 39 plôch v Šali

671005 Billboard, Šaľa-Kráľová n/Váhom (I/75,GA-SA/Kráľová n/V.)

Billboard, Šaľa-Kráľová n/Váhom (I/75,GA-SA/Kráľová n/V.), 130 € / mesiac

príj.od GA,oplot.PDKráľová n/V

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671006 Billboard, Šaľa (I/75,GA-SA,Štúrova/ul.SNP)

Billboard, Šaľa (I/75,GA-SA,Štúrova/ul.SNP), 130 € / mesiac

križ.,diskont.predajňa Nemocnica

Komunikácie: cesty I. triedy, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
671007 Billboard, Šaľa (I/75,GA-SA,Štúrova/SOU)

Billboard, Šaľa (I/75,GA-SA,Štúrova/SOU), 130 € / mesiac

SOUP,ČS,sm Šaľa,1,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671008 Billboard, Šaľa (I/75,GA-SA,Štúrova/SOU)

Billboard, Šaľa (I/75,GA-SA,Štúrova/SOU), 130 € / mesiac

SOUP,ČS,sm Šaľa,2,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671009 Billboard, Šaľa (I/75,SA-GA,Štúrova/SOU)

Billboard, Šaľa (I/75,SA-GA,Štúrova/SOU), 130 € / mesiac

SOUP,ČS,sm Galanta ČS Slovnaft

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671010 Billboard, Šaľa (Komárno-Šaľa,O)

Billboard, Šaľa (Komárno-Šaľa,O), 130 € / mesiac

príj.od KN,Ľ

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671011 Billboard, Šaľa (Šaľa-Komárno,O)

Billboard, Šaľa (Šaľa-Komárno,O), 130 € / mesiac

výj.sm KN

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671012 Billboard, Šaľa-Diakovce (Šaľa-DS,O)

Billboard, Šaľa-Diakovce (Šaľa-DS,O), 130 € / mesiac

výj.sm DS,Ľ

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671013 Billboard, Šaľa-Diakovce (DS-Šaľa,O)

Billboard, Šaľa-Diakovce (DS-Šaľa,O), 130 € / mesiac

príj.od DS,Ľ

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671015 Billboard, Šaľa (I/75,Galanta-Šaľa,O)

Billboard, Šaľa (I/75,Galanta-Šaľa,O), 130 € / mesiac

príj.od GA

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m