Reklamné plochy Šaľa:

Vyberte si z 34 plôch v Šali

671006 Billboard, Šaľa (I/75,GA-SA,Štúrova/ul.SNP)

Billboard, Šaľa (I/75,GA-SA,Štúrova/ul.SNP), 130 € / mesiac

križ.,diskont.predajňa Nemocnica

Komunikácie: cesty I. triedy, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
671007 Billboard, Šaľa (I/75,GA-SA,Štúrova/SOU)

Billboard, Šaľa (I/75,GA-SA,Štúrova/SOU), 130 € / mesiac

SOUP,ČS,sm Šaľa,1,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671010 Billboard, Šaľa (Komárno-Šaľa,O)

Billboard, Šaľa (Komárno-Šaľa,O), 130 € / mesiac

príj.od KN,Ľ

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671011 Billboard, Šaľa (Šaľa-Komárno,O)

Billboard, Šaľa (Šaľa-Komárno,O), 130 € / mesiac

výj.sm KN

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671012 Billboard, Šaľa-Diakovce (Šaľa-DS,O)

Billboard, Šaľa-Diakovce (Šaľa-DS,O), 130 € / mesiac

výj.sm DS,Ľ

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671013 Billboard, Šaľa-Diakovce (DS-Šaľa,O)

Billboard, Šaľa-Diakovce (DS-Šaľa,O), 130 € / mesiac

príj.od DS,Ľ

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671015 Billboard, Šaľa (I/75,Galanta-Šaľa,O)

Billboard, Šaľa (I/75,Galanta-Šaľa,O), 130 € / mesiac

príj.od GA

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671016 Billboard, Šaľa-Dlhá n/Váhom (Šaľa-Sereď/TT,O)

Billboard, Šaľa-Dlhá n/Váhom (Šaľa-Sereď/TT,O), 130 € / mesiac

výj.sm Sereď/TT,Ľ

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671017 Billboard, Šaľa-Dlhá n/Váhom (TT/Sereď-Šaľa,O)

Billboard, Šaľa-Dlhá n/Váhom (TT/Sereď-Šaľa,O), 130 € / mesiac

príj.od TT/Serede

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671020 Billboard, Šaľa-Trnovec n/Váhom (I/75,Šaľa-NR/NZ,J)

Billboard, Šaľa-Trnovec n/Váhom (I/75,Šaľa-NR/NZ,J), 130 € / mesiac

križ,sm NR/NZ,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m