Reklamné plochy Šaľa:

Vyberte si z 32 plôch v Šali

671010 Billboard, Šaľa (Komárno-Šaľa,O)

Billboard, Šaľa (Komárno-Šaľa,O), 130 € / mesiac

príj.od KN,Ľ

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671011 Billboard, Šaľa (Šaľa-Komárno,O)

Billboard, Šaľa (Šaľa-Komárno,O), 130 € / mesiac

výj.sm KN

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671012 Billboard, Šaľa-Diakovce (Šaľa-DS,O)

Billboard, Šaľa-Diakovce (Šaľa-DS,O), 130 € / mesiac

výj.sm DS,Ľ

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671013 Billboard, Šaľa-Diakovce (DS-Šaľa,O)

Billboard, Šaľa-Diakovce (DS-Šaľa,O), 130 € / mesiac

príj.od DS,Ľ

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671014 Billboard, Šaľa (I/75,Šaľa-Galanta,O)

Billboard, Šaľa (I/75,Šaľa-Galanta,O), 130 € / mesiac

výj.sm GA,Ľ

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671015 Billboard, Šaľa (I/75,Galanta-Šaľa,O)

Billboard, Šaľa (I/75,Galanta-Šaľa,O), 130 € / mesiac

príj.od GA

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671016 Billboard, Šaľa-Dlhá n/Váhom (Šaľa-Sereď/TT,O)

Billboard, Šaľa-Dlhá n/Váhom (Šaľa-Sereď/TT,O), 130 € / mesiac

výj.sm Sereď/TT,Ľ

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671017 Billboard, Šaľa-Dlhá n/Váhom (TT/Sereď-Šaľa,O)

Billboard, Šaľa-Dlhá n/Váhom (TT/Sereď-Šaľa,O), 130 € / mesiac

príj.od TT/Serede

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671018 Billboard, Šaľa-Trnovec n/Váhom (I/75,Šaľa-NZ,O)

Billboard, Šaľa-Trnovec n/Váhom (I/75,Šaľa-NZ,O), 130 € / mesiac

výj.sm NZ,Ľ

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
671019 Billboard, Šaľa-Trnovec n/Váhom (I/75,NZ-Šaľa,O)

Billboard, Šaľa-Trnovec n/Váhom (I/75,NZ-Šaľa,O), 130 € / mesiac

príj.od NZ

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m