Reklamné plochy Topoľčany:

Vyberte si z 90 plôch v Topoľčanoch

681001 Billboard, Topolčany (Tovarnícka)

Billboard, Topolčany (Tovarnícka), 130 € / mesiac

Topoľčany - mesto, príjazd z Piešťan, Hlohovca, smer centrum

Poloha: kolmo
681002 Billboard, Topolčany (Streďanská)

Billboard, Topolčany (Streďanská), 130 € / mesiac

Topoľčany - mesto, Kaufland, Tesco, Lidl, ČS, smer Nitra

Poloha: kolmo
681003 Billboard, Topolčany (Streďanská)

Billboard, Topolčany (Streďanská), 130 € / mesiac

Topoľčany - mesto, Kaufland, ČS, smer Lidl, Tesco, centrum

Poloha: kolmo
681031 Billboard, Dvorany n/Nitrou (I/64,TO-NR,J)

Billboard, Dvorany n/Nitrou (I/64,TO-NR,J), 130 € / mesiac

č.d.178,sm Nitra

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
681032 Billboard, Dvorany n/Nitrou (I/64,NR-TO,J)

Billboard, Dvorany n/Nitrou (I/64,NR-TO,J), 130 € / mesiac

prieťah obcou,križ,sm TO/Dvor

Komunikácie: cesty I. triedy, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
681033 Billboard, Dvorany n/Nitrou (I/64,NR-TO,O)

Billboard, Dvorany n/Nitrou (I/64,NR-TO,O), 130 € / mesiac

sm TO,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
681035 Billboard, Hrušovany (I/64,TO-NR,J)

Billboard, Hrušovany (I/64,TO-NR,J), 130 € / mesiac

sm TO,1,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
681036 Billboard, Hrušovany (I/64,TO-NR,J)

Billboard, Hrušovany (I/64,TO-NR,J), 130 € / mesiac

sm TO,2,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
681037 Billboard, Hrušovany (I/64,TO-NR,O)

Billboard, Hrušovany (I/64,TO-NR,O), 130 € / mesiac

smer Nitra,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
681044 Billboard, Topoľčany-Chrabrany (I/64,NR-TO,O)

Billboard, Topoľčany-Chrabrany (I/64,NR-TO,O), 130 € / mesiac

sm TO,1,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m