Reklamné plochy Zlaté Moravce:

Vyberte si z 23 plôch v Zlatých Moravciach

763001 Bigboard, Tesárske Mlyňany (Tesárske Mlyňany, I/65, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Tesárske Mlyňany (Tesárske Mlyňany, I/65, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Nitra - Zlaté Moravce - Zvolen, smer Zvolen, vpravo

Poloha: kolmo
763002 Bigboard, Tesárske Mlyňany (Tesárske Mlyňany, I/65, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Tesárske Mlyňany (Tesárske Mlyňany, I/65, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Zvolen - Zlaté Moravce - Nitra, smer Nitra, vľavo

Poloha: kolmo
763003 Bigboard, Beladice (Beladice, E571, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Beladice (Beladice, E571, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Nitra - Zlaté Moravce, smer Zlaté Moravce, Žarnovica, Zvolen, Košice, Banská Bystrica, vpravo

Poloha: kolmo
763004 Bigboard, Beladice (Beladice, E571, medzinárodná komunikácia)

Bigboard, Beladice (Beladice, E571, medzinárodná komunikácia), 900 € / mesiac

Zlaté Moravce - Nitra, smer Nitra, Sereď, Trnava, Bratislava, vľavo

Poloha: kolmo
761015 Billboard, Zubor (E-571/BA-ZV-KE,ČS OMV,J)

Billboard, Zubor (E-571/BA-ZV-KE,ČS OMV,J), 130 € / mesiac

výj.z ČS,sm BB,1

Komunikácie: cesty I. triedy, parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
761016 Billboard, Zubor (E-571/BA-ZV-KE,ČS OMV,J)

Billboard, Zubor (E-571/BA-ZV-KE,ČS OMV,J), 130 € / mesiac

priamo na ČS,sm BB,2

Komunikácie: cesty I. triedy, parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
761017 Billboard, Zubor (E-571/BA-ZV-KE,ČS OMV,J)

Billboard, Zubor (E-571/BA-ZV-KE,ČS OMV,J), 130 € / mesiac

príj.na ČS od BA/NR

Komunikácie: cesty I. triedy, parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
761011 Billboard, Topoľčianky (vjazd do mesta Zlaté Moravce od Partizánskeho )

Billboard, Topoľčianky (vjazd do mesta Zlaté Moravce od Partizánskeho ), 120 € / mesiac

vjazd do mesta Zlaté Moravce od Partizánskeho, pri štadióne

Poloha: kolmo
761012 Billboard, Topoľčianky (výjazd z mesta Zlaté Moravce)

Billboard, Topoľčianky (výjazd z mesta Zlaté Moravce), 120 € / mesiac

výjazd z mesta Zlaté Moravce, smer Partizánske, pri štadióne

Poloha: kolmo
761013 Billboard, Zlaté Moravce (ul. Mlynská)

Billboard, Zlaté Moravce (ul. Mlynská), 120 € / mesiac

autobusová stanica, billboard je orientovaný do priestoru aut. stanice

Poloha: rovnobežne