Reklamné plochy Bardejov:

Vyberte si z 99 plôch v Bardejove

121051 Billboard, Kľušov ()

Billboard, Kľušov (), 115 € / mesiac

smer Prešov pri Odpočivadle Kľušov

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
121052 Billboard, Kľušov ()

Billboard, Kľušov (), 115 € / mesiac

Hlavný ťah na Prešov jediny hned zaujme, v okoli nema čo zaujať len billboard

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
121053 Billboard, Dlha luka  ()

Billboard, Dlha luka (), 115 € / mesiac

Samostatný billboard hlavný ťah BJ - SK za Dlhou lukou

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
121054 Billboard, Bardejov ()

Billboard, Bardejov (), 115 € / mesiac

Hlavný ťah PO- BJ prijazd do mesta jediny billboard v okoli 1km

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
121055 Billboard, Kľušov ()

Billboard, Kľušov (), 115 € / mesiac

Hlavný ťah na PO za Bj z ďaleka viditeľný

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: kolmo, samostatný
Viditeľnosť: viac než 100 m
121056 Billboard, Bardejov - Dlha luka ()

Billboard, Bardejov - Dlha luka (), 115 € / mesiac

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: kolmo, samostatný
Viditeľnosť: viac než 100 m
122001 Citylight, Bardejov (Dlhý rad)

Citylight, Bardejov (Dlhý rad), 240 € / mesiac

Úrad práce,hotel,kostol,5

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo, samostatný
122002 Citylight, Bardejov (Dlhý rad)

Citylight, Bardejov (Dlhý rad), 240 € / mesiac

Úrad práce,hotel,kostol,5

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo, samostatný
122003 Citylight, Bardejov (Komenského)

Citylight, Bardejov (Komenského), 240 € / mesiac

oproti nákup. stredisku, obyt. bloky, príj.k

Komunikácie: križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
122004 Citylight, Bardejov (Komenského)

Citylight, Bardejov (Komenského), 240 € / mesiac

oproti nákup. stredisku, obyt. bloky, príj.k

Komunikácie: križovatka
Poloha: kolmo, samostatný