Reklamné plochy Bardejov:

Vyberte si z 122 plôch v Bardejove

122001 Citylight, Bardejov (Dlhý rad)

Citylight, Bardejov (Dlhý rad), 240 € / mesiac

Úrad práce,hotel,kostol,5

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo, samostatný
122002 Citylight, Bardejov (Dlhý rad)

Citylight, Bardejov (Dlhý rad), 240 € / mesiac

Úrad práce,hotel,kostol,5

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo, samostatný
122003 Citylight, Bardejov (Komenského)

Citylight, Bardejov (Komenského), 240 € / mesiac

oproti nákup. stredisku, obyt. bloky, príj.k

Komunikácie: križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
122004 Citylight, Bardejov (Komenského)

Citylight, Bardejov (Komenského), 240 € / mesiac

oproti nákup. stredisku, obyt. bloky, príj.k

Komunikácie: križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
122005 Citylight, Bardejov (Komenského)

Citylight, Bardejov (Komenského), 240 € / mesiac

OC Makos pri nároží s Gorkého ul., pri trhovisku

Komunikácie: križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
122006 Citylight, Bardejov (Komenského)

Citylight, Bardejov (Komenského), 240 € / mesiac

OC Makos pri nároží s Gorkého ul., pri trhovisku

Komunikácie: križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
122007 Citylight, Bardejov (Partizánska)

Citylight, Bardejov (Partizánska), 240 € / mesiac

pred Gorlickou ul., križovatka

Komunikácie: ulice, parkovisko
Poloha: kolmo, samostatný
122008 Citylight, Bardejov (Partizánska)

Citylight, Bardejov (Partizánska), 240 € / mesiac

pred Gorlickou ul., križovatka

Komunikácie: ulice, parkovisko
Poloha: kolmo, samostatný
122009 Citylight, Bardejov (Partizánska)

Citylight, Bardejov (Partizánska), 240 € / mesiac

Hotel Šariš, za križovatkou Gorkého/Mlynská, pri šport. hale, príj. k centru

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
122010 Citylight, Bardejov (Partizánska)

Citylight, Bardejov (Partizánska), 240 € / mesiac

Hotel Šariš, za križovatkou Gorkého/Mlynská, pri šport.hale, príj. k centru

Komunikácie: ulice, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný