Reklamné plochy Humenné:

Vyberte si z 104 plôch v Humennom

241044 Billboard, Humenné (Ševčenkova ul.)

Billboard, Humenné (Ševčenkova ul.), na dotaz

príjazd od Medzilaboriec, futbal. štadión, kolmo, vpravo

241045 Billboard, Humenné (Mierová - sm. centrum)

Billboard, Humenné (Mierová - sm. centrum), na dotaz

príjazd od Michaloviec a Košíc, v blízkosti čerpacia stanica, kolmo, vľavo

241046 Billboard, Humenné (Družstevná ul.)

Billboard, Humenné (Družstevná ul.), na dotaz

pri hl. mestskej komunikácii, SŠ, šport. zar., internáty, kolmo, vľavo

241047 Billboard, Humenné (Družstevná ul.)

Billboard, Humenné (Družstevná ul.), na dotaz

pri hl. mestskej komunikácii, SŠ, šport. zar., internáty, kolmo, vpravo

241048 Billboard, Humenné (Chemlonská - príjazd)

Billboard, Humenné (Chemlonská - príjazd), na dotaz

príjazd do závodu Chemlon Humenné, kolmo, vľavo

241049 Billboard, Humenné (Chemlonská - výjazd)

Billboard, Humenné (Chemlonská - výjazd), na dotaz

výjazd zo závodu Chemlon Humenné, kolmo, vpravo

241050 Billboard, Humenné (Mierová - sm. centrum)

Billboard, Humenné (Mierová - sm. centrum), na dotaz

príjazd do centra od Michaloviec, ČS, kolmo, vpravo

241051 Billboard, Humenné (Sninská - príjazd)

Billboard, Humenné (Sninská - príjazd), na dotaz

príjazd od Sniny, pred križovatkou, ČS, kolmo, vpravo

241052 Billboard, Humenné (Sninská - príjazd)

Billboard, Humenné (Sninská - príjazd), na dotaz

príjazd od Sniny, pred križovatkou, ČS, kolmo, vpravo

241053 Billboard, Humenné (Sninská - výjazd)

Billboard, Humenné (Sninská - výjazd), na dotaz

š.c.I/74, výjazd na Sninu, ČS Jurki, zást. SAD, kolmo, vľavo