Reklamné plochy Humenné:

Vyberte si z 106 plôch v Humennom

242001 Citylight, Humenné (1.mája-AZ)

Citylight, Humenné (1.mája-AZ), 240 € / mesiac

pri poliklinike,P,vnk

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo
242002 Citylight, Humenné (1.mája-AZ)

Citylight, Humenné (1.mája-AZ), 240 € / mesiac

pri poliklinike,P,vnt

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo
242003 Citylight, Humenné (Brestovská-AZ)

Citylight, Humenné (Brestovská-AZ), 240 € / mesiac

pri farskom kostole,P,vnk

Komunikácie: križovatka
Poloha: kolmo
242004 Citylight, Humenné (Brestovská-AZ)

Citylight, Humenné (Brestovská-AZ), 240 € / mesiac

pri farskom kostole,P,vnt

Komunikácie: križovatka
Poloha: kolmo
242005 Citylight, Humenné (Hrnčiarska-AZ)

Citylight, Humenné (Hrnčiarska-AZ), 240 € / mesiac

smer ul. Osloboditeľov, P, vnk

Poloha: kolmo Okolie: MHD, obchodný dom
242006 Citylight, Humenné (Hrnčiarska-AZ)

Citylight, Humenné (Hrnčiarska-AZ), 240 € / mesiac

smer ul. Osloboditeľov, P, vnt

Poloha: kolmo Okolie: MHD, obchodný dom
242007 Citylight, Humenné (Mierová-AZ)

Citylight, Humenné (Mierová-AZ), 240 € / mesiac

súčasť stánku PNS,P,vnk

Komunikácie: križovatka
Poloha: kolmo
242008 Citylight, Humenné (Mierová-AZ)

Citylight, Humenné (Mierová-AZ), 240 € / mesiac

súčasť stánku PNS,P,vnt

Komunikácie: križovatka
Poloha: kolmo
242009 Citylight, Humenné (Mierová-AZ)

Citylight, Humenné (Mierová-AZ), 240 € / mesiac

pred obyt. domom č.65,P,vnk

Poloha: kolmo Okolie: MHD, obchodný dom
242010 Citylight, Humenné (Mierová-AZ)

Citylight, Humenné (Mierová-AZ), 240 € / mesiac

pred obyt. domom č.65,P,vnt

Poloha: kolmo Okolie: MHD, obchodný dom