Billboardy Humenné:

Vyberte si z 74 billboardov v Humennom

241022 Billboard, Humenné (Mierová/Gymnázium,J)

Billboard, Humenné (Mierová/Gymnázium,J), 130 € / mesiac

Nemocnica,kasárne,smc,1 Chemická priemyslovka,ihrisko

Komunikácie: parkovisko
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
241023 Billboard, Humenné (Mierová/Komenskéh/Gymnázium,J)

Billboard, Humenné (Mierová/Komenskéh/Gymnázium,J), 130 € / mesiac

Nemocnica,kasárne,smc,2 Chemická priemyslovka,ihrisko

Komunikácie: parkovisko
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
241025 Billboard, Humenné (I/74,Humenné-Snina,Sninská,J)

Billboard, Humenné (I/74,Humenné-Snina,Sninská,J), 130 € / mesiac

ČS Jurki,výj.smer Ukrajina,Ľ

Komunikácie: výjazd, parkovisko
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: do 20 m
241026 Billboard, Humenné (Humenné-Medzilaborce,O)

Billboard, Humenné (Humenné-Medzilaborce,O), 130 € / mesiac

Základ.škola,výjazd na Medzila ihrisko,škôlka,Ford

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
241027 Billboard, Humenné (Medzilaborce-Humenné,O)

Billboard, Humenné (Medzilaborce-Humenné,O), 130 € / mesiac

príjazd od Medzilab,smc Základná škola,ihrisko,škôlka,Ford

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
241028 Billboard, Humenné (Mierová,O)

Billboard, Humenné (Mierová,O), 130 € / mesiac

príj.od Vranova n/T.,smc,Ľ Humenské mliekarne,ČS Slovnaft,STK,Škoda

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
241029 Billboard, Humenné (Mierová,O)

Billboard, Humenné (Mierová,O), 130 € / mesiac

výjazd.sm Vranov n/T. Humenské mliekarne,ČS Slovnaft,STK,Škoda

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
241030 Billboard,  Humenné-Kochanovce (Humenné-Medzilaborce,O)

Billboard, Humenné-Kochanovce (Humenné-Medzilaborce,O), 130 € / mesiac

sm Medzilaborce,Ľ,1

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
241031 Billboard, Humenné-Kochanovce (Medzilaborce-Humenné,O)

Billboard, Humenné-Kochanovce (Medzilaborce-Humenné,O), 130 € / mesiac

sm Humenné,1

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
241032 Billboard, Humenné-Kochanovce (Humenné-Medzilaborce,O)

Billboard, Humenné-Kochanovce (Humenné-Medzilaborce,O), 130 € / mesiac

sm Medzilaborce,Ľ,2

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m