Reklamné plochy Kežmarok:

Vyberte si z 23 plôch v Kežmarku

261001 Billboard, Kežmarok (Kraya, II/536)

Billboard, Kežmarok (Kraya, II/536), 130 € / mesiac

Kežmarok - centrum mesta, parkovisko, futbalový štadión, Na parkovisku

Komunikácie: parkovisko
Okolie: športové zariadenie
261003 Billboard, Veľká Lomnica (Tatranská, II/540)

Billboard, Veľká Lomnica (Tatranská, II/540), 130 € / mesiac

Poprad - Tatranská Lomnica, smer Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry, Ždiar, vpravo

Poloha: kolmo
261004 Billboard, Veľká Lomnica (Tatranská, II/540)

Billboard, Veľká Lomnica (Tatranská, II/540), 130 € / mesiac

Poprad - Tatranská Lomnica, smer Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry, Ždiar, vpravo

Poloha: kolmo
261005 Billboard, Veľká Lomnica (Tatranská, II/540)

Billboard, Veľká Lomnica (Tatranská, II/540), 130 € / mesiac

Tatranská Lomnica - Poprad, smer centrum, Kežmarok, Poprad, vľavo

Poloha: kolmo
261010 Billboard, Kežmarok (Tatranská, II/540)

Billboard, Kežmarok (Tatranská, II/540), 130 € / mesiac

Tatranská Lomnica - Poprad, smer centrum, Kežmarok, Poprad

Poloha: kolmo
261011 Billboard, Kežmarok (Kraya, II/536)

Billboard, Kežmarok (Kraya, II/536), 130 € / mesiac

Kežmarok - centrum mesta, parkovisko, futbalový štadión

Komunikácie: parkovisko
Okolie: športové zariadenie
261021 Billboard, Kežmarok (Michalská,J)

Billboard, Kežmarok (Michalská,J), 130 € / mesiac

I/66, smer centrum

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
261023 Billboard, Spišský Štvrtok (ČSĽA,cesta II/536,J)

Billboard, Spišský Štvrtok (ČSĽA,cesta II/536,J), 130 € / mesiac

smer SNV ČS Fedoil

Komunikácie: križovatka
Poloha: rovnobežne
Viditeľnosť: 50 - 100 m
261012 Billboard, Reľov (hl. cestný ťah Spišská Stará Ves - Spišská Belá hl. )

Billboard, Reľov (hl. cestný ťah Spišská Stará Ves - Spišská Belá hl. ), 120 € / mesiac

na fasáde požiarnej zbrojnice

Poloha: kolmo
261013 Billboard, Spišská Belá (hl. cestný ťah Stará Ľubovňa - Poprad )

Billboard, Spišská Belá (hl. cestný ťah Stará Ľubovňa - Poprad ), 120 € / mesiac

smer Poprad, v záhrade rod.domu

Poloha: kolmo