Reklamné plochy Kežmarok:

Vyberte si z 20 plôch v Kežmarku

266001 Laserová reklama, Kežmarok (Kamenná Baňa 1309)

Laserová reklama, Kežmarok (Kamenná Baňa 1309), 110 € / mesiac

Ceny začínajú od 110 € , za 10 sek. reklamný spot, 20 sek. spot cena: 160 € 30 sek. spot 200 € 60 sek. spot 380 € , viditeľnosť až na 400 metrov

Komunikácie: cesty II. triedy, ulice, parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo, samostatný
Viditeľnosť: viac než 100 m
261001 Billboard, Kežmarok (Kraya, II/536)

Billboard, Kežmarok (Kraya, II/536), 130 € / mesiac

Kežmarok - centrum mesta, parkovisko, futbalový štadión, Na parkovisku

Komunikácie: parkovisko
Okolie: športové zariadenie
261003 Billboard, Veľká Lomnica (Tatranská, II/540)

Billboard, Veľká Lomnica (Tatranská, II/540), 130 € / mesiac

Poprad - Tatranská Lomnica, smer Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry, Ždiar, vpravo

Poloha: kolmo
261004 Billboard, Veľká Lomnica (Tatranská, II/540)

Billboard, Veľká Lomnica (Tatranská, II/540), 130 € / mesiac

Poprad - Tatranská Lomnica, smer Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry, Ždiar, vpravo

Poloha: kolmo
261005 Billboard, Veľká Lomnica (Tatranská, II/540)

Billboard, Veľká Lomnica (Tatranská, II/540), 130 € / mesiac

Tatranská Lomnica - Poprad, smer centrum, Kežmarok, Poprad, vľavo

Poloha: kolmo
261010 Billboard, Kežmarok (Tatranská, II/540)

Billboard, Kežmarok (Tatranská, II/540), 130 € / mesiac

Tatranská Lomnica - Poprad, smer centrum, Kežmarok, Poprad

Poloha: kolmo
261011 Billboard, Kežmarok (Kraya, II/536)

Billboard, Kežmarok (Kraya, II/536), 130 € / mesiac

Kežmarok - centrum mesta, parkovisko, futbalový štadión

Komunikácie: parkovisko
Okolie: športové zariadenie
261021 Billboard, Kežmarok (Michalská,J)

Billboard, Kežmarok (Michalská,J), 130 € / mesiac

I/66, smer centrum

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
261023 Billboard, Spišský Štvrtok (ČSĽA,cesta II/536,J)

Billboard, Spišský Štvrtok (ČSĽA,cesta II/536,J), 130 € / mesiac

smer SNV ČS Fedoil

Komunikácie: križovatka
Poloha: rovnobežne
Viditeľnosť: 50 - 100 m
261024 Billboard, Spišská Belá (š. c. I/67 - sm. Poprad)

Billboard, Spišská Belá (š. c. I/67 - sm. Poprad), na dotaz

cestný ťah v smere Stará Ľubovňa - Poprad, v zeleni, kolmo, vľavo