Reklamné plochy Levoča:

Vyberte si z 38 plôch v Levoči

321023 Billboard, Levoča (E-50,PP-PO)

Billboard, Levoča (E-50,PP-PO), 130 € / mesiac

križ,oplot.domu,sm Prešov,2,Ľ kruhový objazd,BILLA,LIDL

Komunikácie: cesty I. triedy, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
321025 Billboard, Levoča (E-50,PP-PO)

Billboard, Levoča (E-50,PP-PO), 130 € / mesiac

križ,oplot.domu,sm Prešov,5,Ľ kruhový objazd,BILLA,LIDL

Komunikácie: cesty I. triedy, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
321031 Billboard, Levoča (cesta I/18,J)

Billboard, Levoča (cesta I/18,J), 130 € / mesiac

výjazd smer Prešov

Komunikácie: cesty I. triedy, parkovisko
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
321032 Billboard, Levoča (E-50,PP-PO)

Billboard, Levoča (E-50,PP-PO), 130 € / mesiac

križ,oplot.domu,sm Prešov,3,Ľ kruhový objazd,BILLA,LIDL

Komunikácie: cesty I. triedy, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
321033 Billboard, Spišské Podhradie (Štefánikova,O)

Billboard, Spišské Podhradie (Štefánikova,O), 130 € / mesiac

centrum,parkov,rešt,sm SNV,Ľ Coop jednota,Nábytok

Komunikácie: parkovisko
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
321034 Billboard, Spišské Podhradie (Štefánikova,O)

Billboard, Spišské Podhradie (Štefánikova,O), 130 € / mesiac

centr,OÚ,parkov,rešt,sm KE COOP Jednota,Nábytok

Komunikácie: parkovisko
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
321052 Billboard, Levoča (E-50,PP-PO)

Billboard, Levoča (E-50,PP-PO), 130 € / mesiac

E-50,PP-PO križ,oplot.domu,sm Prešov,1,Ľ kruho

Komunikácie: cesty I. triedy, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
321053 Billboard, Levoča (stanica SAD a ŽSR)

Billboard, Levoča (stanica SAD a ŽSR), 130 € / mesiac

stanica SAD a ŽSR,O od príjazdu k ŽSR,Billa LIDL

Poloha: kolmo Okolie: stanica ŽSR, SAD
Viditeľnosť: 50 - 100 m
321035 Billboard, Levoča (Výjazd na Spišskú N. Ves)

Billboard, Levoča (Výjazd na Spišskú N. Ves), na dotaz

výjazd na Spišskú N. Ves a Rožňavu, v blízkosti stanica ŽSR a SAD, v zeleni, kolmo, vľavo

321036 Billboard, Levoča (Príjazd od Spišskej N. Vsi)

Billboard, Levoča (Príjazd od Spišskej N. Vsi), na dotaz

príjazd od Spišskej N. Vsi a Rožňavy, v blízkosti stanica ŽSR a SAD, v zeleni, kolmo, vpravo