Reklamné plochy Levoča:

Vyberte si z 43 plôch v Levoči

321023 Billboard, Levoča (E-50,PP-PO)

Billboard, Levoča (E-50,PP-PO), 130 € / mesiac

križ,oplot.domu,sm Prešov,2,Ľ kruhový objazd,BILLA,LIDL

Komunikácie: cesty I. triedy, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
321024 Billboard, Levoča (E-50,PP-PO)

Billboard, Levoča (E-50,PP-PO), 130 € / mesiac

križ,oplot.domu,sm Prešov,4,Ľ kruhový objazd,BILLA,LIDL

Komunikácie: cesty I. triedy, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
321025 Billboard, Levoča (E-50,PP-PO)

Billboard, Levoča (E-50,PP-PO), 130 € / mesiac

križ,oplot.domu,sm Prešov,5,Ľ kruhový objazd,BILLA,LIDL

Komunikácie: cesty I. triedy, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
321028 Billboard, Levoča (E-50,PP-PO/odstav.plocha,J)

Billboard, Levoča (E-50,PP-PO/odstav.plocha,J), 130 € / mesiac

príj.od Popradu,sm LE/PO,1 ČS Shell

Komunikácie: cesty I. triedy, parkovisko
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
321029 Billboard, Levoča (E-50,PP-PO/odstav.plocha,J)

Billboard, Levoča (E-50,PP-PO/odstav.plocha,J), 130 € / mesiac

príj.od Popradu,sm LE/PO,2 ČS Shell

Komunikácie: cesty I. triedy, parkovisko
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
321030 Billboard, Levoča (E-50,PO-PP/motorest,J)

Billboard, Levoča (E-50,PO-PP/motorest,J), 130 € / mesiac

bistro Na Zlámanci,sm Poprad

Komunikácie: cesty I. triedy, parkovisko
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
321031 Billboard, Levoča (cesta I/18,J)

Billboard, Levoča (cesta I/18,J), 130 € / mesiac

výjazd smer Prešov

Komunikácie: cesty I. triedy, parkovisko
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
321032 Billboard, Levoča (E-50,PP-PO)

Billboard, Levoča (E-50,PP-PO), 130 € / mesiac

križ,oplot.domu,sm Prešov,3,Ľ kruhový objazd,BILLA,LIDL

Komunikácie: cesty I. triedy, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
321033 Billboard, Spišské Podhradie (Štefánikova,O)

Billboard, Spišské Podhradie (Štefánikova,O), 130 € / mesiac

centrum,parkov,rešt,sm SNV,Ľ Coop jednota,Nábytok

Komunikácie: parkovisko
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
321034 Billboard, Spišské Podhradie (Štefánikova,O)

Billboard, Spišské Podhradie (Štefánikova,O), 130 € / mesiac

centr,OÚ,parkov,rešt,sm KE COOP Jednota,Nábytok

Komunikácie: parkovisko
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m