Reklamné plochy Levoča:

Vyberte si z 49 plôch v Levoči

321035 Billboard, Levoča (Výjazd na Spišskú N. Ves)

Billboard, Levoča (Výjazd na Spišskú N. Ves), na dotaz

výjazd na Spišskú N. Ves a Rožňavu, v blízkosti stanica ŽSR a SAD, v zeleni, kolmo, vľavo

321036 Billboard, Levoča (Príjazd od Spišskej N. Vsi)

Billboard, Levoča (Príjazd od Spišskej N. Vsi), na dotaz

príjazd od Spišskej N. Vsi a Rožňavy, v blízkosti stanica ŽSR a SAD, v zeleni, kolmo, vpravo

321037 Billboard, Levoča (Francisciho - sm. centrum)

Billboard, Levoča (Francisciho - sm. centrum), na dotaz

frekv. komunikácia zo sídl. Západ do centra, ZŠ, nákup. centrum, kolmo, vľavo

321038 Billboard, Levoča (Francisciho - sm. sídlisko)

Billboard, Levoča (Francisciho - sm. sídlisko), na dotaz

frekv. komunikácia z centra na sídl. Západ, ZŠ, nákup. centrum, kolmo, vpravo

321039 Billboard, Levoča (Potočná - sm. centrum)

Billboard, Levoča (Potočná - sm. centrum), na dotaz

pešia zóna, cesta zo sídl.Západ k Levočs. nám., ZŠ, šport. zariad., kolmo, vľavo

321040 Billboard, Levoča (Potočná - sm. sídlisko)

Billboard, Levoča (Potočná - sm. sídlisko), na dotaz

pešia zóna, cesta z Levočs. nám. na sídl. Západ, ZŠ, šport. zariad., kolmo, vpravo

321041 Billboard, Levoča (Pri prameni / CBA)

Billboard, Levoča (Pri prameni / CBA), na dotaz

mests. komunikácia, sídlisko, pred vchodom do obch. centra, kolmo, vľavo

321042 Billboard, Levoča (Pri prameni / CBA)

Billboard, Levoča (Pri prameni / CBA), na dotaz

mests. komunikácia, sídlisko, pred vchodom do obch. centra, kolmo, vpravo

321043 Billboard, Levoča (š. c. II/533 - príjazd)

Billboard, Levoča (š. c. II/533 - príjazd), na dotaz

príjazd do mesta od Spišskej Novej Vsi, kolmo, vpravo

321044 Billboard, Levoča (š. c. E50 - sm. Levoča)

Billboard, Levoča (š. c. E50 - sm. Levoča), na dotaz

hlavný ťah Poprad - Prešov, kolmo, vľavo