Reklamné plochy Prešov:

Vyberte si z 583 plôch v Prešove

501417 Billboard, Chminianska N.Ves (š. c. E50 - sm. Poprad)

Billboard, Chminianska N.Ves (š. c. E50 - sm. Poprad), na dotaz

hlavný ťah Prešov - Poprad, prejazd obcou, zást. SAD, kolmo, vľavo

501418 Billboard, Bertotovce (š. c. E50 - sm. Prešov)

Billboard, Bertotovce (š. c. E50 - sm. Prešov), na dotaz

cestný ťah Levoča - Prešov, zast. SAD, kolmo, vľavo

501419 Billboard, Bertotovce (š. c. E50 - sm. Levoča)

Billboard, Bertotovce (š. c. E50 - sm. Levoča), na dotaz

cestný ťah Prešov - Levoča, zast. SAD, kolmo, vpravo