Reklamné plochy Prešov:

Vyberte si z 602 plôch v Prešove

506017 Cityboard, Prešov (Nám. legionárov)

Cityboard, Prešov (Nám. legionárov), na dotaz

Divadlo J.Záborského,OD TESCO,Okr. súd,Polícia

Komunikácie: pešia zóna
Okolie: pošta, kultúrne zariadenie, obchodný dom, škola ZŠ, SŠ, VŠ, banka
506018 Cityboard, Prešov (Kmeťovo stromoradie)

Cityboard, Prešov (Kmeťovo stromoradie), na dotaz

Okr.úrad,Obv.úrad,SPedŠ,DOŠ,Dom kult.

Okolie: kultúrne zariadenie, športové zariadenie, škola ZŠ, SŠ, VŠ