Reklamné plochy Snina:

Vyberte si z 35 plôch v Snine

611013 Billboard, Snina (Stakčínska/priemysel.zóna,O)

Billboard, Snina (Stakčínska/priemysel.zóna,O), 130 € / mesiac

sm CLO Ukrajina,Ľ

Komunikácie: parkovisko
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
611014 Billboard, Snina (Stakčínska/priemysel.zóna,O)

Billboard, Snina (Stakčínska/priemysel.zóna,O), 130 € / mesiac

smc

Komunikácie: parkovisko
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
611015 Billboard, Stakčín (centrum,O)

Billboard, Stakčín (centrum,O), 130 € / mesiac

sm Snina,Ľ

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
611016 Billboard, Stakčín (centrum,O)

Billboard, Stakčín (centrum,O), 130 € / mesiac

sm CLO Ukrajina

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
611020 Billboard, Snina (Komenského,O)

Billboard, Snina (Komenského,O), 130 € / mesiac

sm centrum,Lidl, Ľ autoservis

Komunikácie: parkovisko
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
611021 Billboard, Snina (Komenského,O)

Billboard, Snina (Komenského,O), 130 € / mesiac

sm sídlisko, Tesco autoservis

Komunikácie: parkovisko
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
611022 Billboard, Ubľa (ťah HN-CLO Ukrajina,O)

Billboard, Ubľa (ťah HN-CLO Ukrajina,O), 130 € / mesiac

pri dome,sm CLO Ukrajina,Ľ

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
611023 Billboard, Ubľa (ťah HN-CLO Ukrajina,O)

Billboard, Ubľa (ťah HN-CLO Ukrajina,O), 130 € / mesiac

pri dome,sm CLO Ukrajina,Ľ

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
611024 Billboard, Ubľa (ťah HN-CLO Ukrajina,O)

Billboard, Ubľa (ťah HN-CLO Ukrajina,O), 130 € / mesiac

pri kostole,sm CLO Ukrajina,Ľ

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
611025 Billboard, Ubľa (ťah CLO Ukrajina-HN,O)

Billboard, Ubľa (ťah CLO Ukrajina-HN,O), 130 € / mesiac

pri kostole,sm Snina

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m