Reklamné plochy Stará Ľubovňa:

Vyberte si z 38 plôch v Starej Ľubovni

641001 Billboard, Stará Ľubovňa (Mníšek nad Popradom, I/68)

Billboard, Stará Ľubovňa (Mníšek nad Popradom, I/68), 130 € / mesiac

Stará Ľubovňa - Štátna hranica, smer Štátna hranica, Nowy Sacz (PL), vľavo

Poloha: kolmo
641002 Billboard, Stará Ľubovňa (Mníšek nad Popradom, I/68)

Billboard, Stará Ľubovňa (Mníšek nad Popradom, I/68), 130 € / mesiac

Štátna hranica - Stará Ľubovňa, smer Stará Ľubovňa, vpravo

Poloha: kolmo
641023 Billboard, Podolínec (sv. Anny,J)

Billboard, Podolínec (sv. Anny,J), 130 € / mesiac

I/77,sm Stará Ľubovňa,1

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
641024 Billboard, Podolínec (sv. Anny,J)

Billboard, Podolínec (sv. Anny,J), 130 € / mesiac

I/77,sm Stará Ľubovňa,2

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
641028 Billboard, Stará Ľubovňa (I/68,PP-CLO Poľ/Poľská ul.)

Billboard, Stará Ľubovňa (I/68,PP-CLO Poľ/Poľská ul.), 130 € / mesiac

výj.sm KK/PP/CLO Poľ,ČS,rešt,Ľ

Komunikácie: výjazd, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
641029 Billboard, Stará Ľubovňa (Popradská,J)

Billboard, Stará Ľubovňa (Popradská,J), 130 € / mesiac

I/68,sm Poprad,1 oproti Lidlu

Komunikácie: cesty I. triedy, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
641030 Billboard, Stará Ľubovňa (Popradská,J)

Billboard, Stará Ľubovňa (Popradská,J), 130 € / mesiac

I/68,sm Poprad,2 oproti Lidlu

Komunikácie: cesty I. triedy, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
641046 Billboard, Mníšek nad Popradom (Nová)

Billboard, Mníšek nad Popradom (Nová), 130 € / mesiac

Nová,O výjazd zo SR, sm št.hranica PL cent

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
641047 Billboard, Plaveč (cesta I/68)

Billboard, Plaveč (cesta I/68), 130 € / mesiac

cesta I/68,J pri ceste I/68, sm St.Ľubovňa sm od

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
641048 Billboard, Stará Ľubovňa (Levočská)

Billboard, Stará Ľubovňa (Levočská), 130 € / mesiac

Levočská,V obchvat mesta, Ľ smer Nová Ľubovňa

Komunikácie: križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m