Reklamné plochy Stropkov:

Vyberte si z 22 plôch v Stropkove

652001 Citylight, Stropkov (Cintorínska)

Citylight, Stropkov (Cintorínska), 240 € / mesiac

cukráreň, parkovisko

Poloha: kolmo, samostatný Okolie: hotel
652002 Citylight, Stropkov (Cintorínska)

Citylight, Stropkov (Cintorínska), 240 € / mesiac

cukráreň, parkovisko

Poloha: kolmo, samostatný Okolie: hotel
651017 Billboard, Miňovce (Hlavná,O)

Billboard, Miňovce (Hlavná,O), 130 € / mesiac

vjazd do obce,sm HN,Ľ smer Domaša, Vranov

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
651018 Billboard, Miňovce (Hlavná,O)

Billboard, Miňovce (Hlavná,O), 130 € / mesiac

výjazd z obce,sm Stropkov

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
651019 Billboard, Stropkov (Hviezdoslavova/Hlavná)

Billboard, Stropkov (Hviezdoslavova/Hlavná), 130 € / mesiac

príjazd,SAD,smer centrum,2 Tesco, Lidl,Nemocnica

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
651020 Billboard, Stropkov (Šarišská/jazdecký areál,J)

Billboard, Stropkov (Šarišská/jazdecký areál,J), 130 € / mesiac

príj.od Svidníka,smc,Ľ ZOO

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
651021 Billboard, Stropkov (Vranovská,J)

Billboard, Stropkov (Vranovská,J), 130 € / mesiac

príj.od PO,ČS Slovnaft,smc

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
651004 Billboard, Stropkov (Šarišská ulica)

Billboard, Stropkov (Šarišská ulica), 120 € / mesiac

výjazd zo Stropkova, smer Svidník

Poloha: kolmo
651005 Billboard, Stropkov (Šarišská ulica)

Billboard, Stropkov (Šarišská ulica), 120 € / mesiac

vjazd do Stropkova od Svidníka, smer centrum

Poloha: kolmo
651006 Billboard, Stropkov (vjazd do Stropkova od Vranova nad Topľou)

Billboard, Stropkov (vjazd do Stropkova od Vranova nad Topľou), 120 € / mesiac

cesta 1.triedy, smer centrum, 2.v poradí

Poloha: kolmo