Reklamné plochy Stropkov:

Vyberte si z 24 plôch v Stropkove

652001 Citylight, Stropkov (Cintorínska)

Citylight, Stropkov (Cintorínska), 240 € / mesiac

cukráreň, parkovisko

Poloha: kolmo, samostatný Okolie: hotel
652002 Citylight, Stropkov (Cintorínska)

Citylight, Stropkov (Cintorínska), 240 € / mesiac

cukráreň, parkovisko

Poloha: kolmo, samostatný Okolie: hotel
651017 Billboard, Miňovce (Hlavná,O)

Billboard, Miňovce (Hlavná,O), 130 € / mesiac

vjazd do obce,sm HN,Ľ smer Domaša, Vranov

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
651018 Billboard, Miňovce (Hlavná,O)

Billboard, Miňovce (Hlavná,O), 130 € / mesiac

výjazd z obce,sm Stropkov

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
651019 Billboard, Stropkov (Hviezdoslavova/Hlavná)

Billboard, Stropkov (Hviezdoslavova/Hlavná), 130 € / mesiac

príjazd,SAD,smer centrum,2 Tesco, Lidl,Nemocnica

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
651020 Billboard, Stropkov (Šarišská/jazdecký areál,J)

Billboard, Stropkov (Šarišská/jazdecký areál,J), 130 € / mesiac

príj.od Svidníka,smc,Ľ ZOO

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
651021 Billboard, Stropkov (Vranovská,J)

Billboard, Stropkov (Vranovská,J), 130 € / mesiac

príj.od PO,ČS Slovnaft,smc

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
651022 Billboard, Stropkov (Letná/Hviezdoslavova)

Billboard, Stropkov (Letná/Hviezdoslavova), na dotaz

prieťah mestom, autoservis, veľkosklad, SOU TESLA, kolmo, vľavo

651023 Billboard, Stropkov (Hlinky / Hviezdoslavova)

Billboard, Stropkov (Hlinky / Hviezdoslavova), na dotaz

prieťah mestom sm. Humenné, Vranov, v blízkosti LIDL,TESCO, SAD, kolmo, vľavo

651004 Billboard, Stropkov (Šarišská ulica)

Billboard, Stropkov (Šarišská ulica), 120 € / mesiac

výjazd zo Stropkova, smer Svidník

Poloha: kolmo