Reklamné plochy Svidník:

Vyberte si z 27 plôch v Svidníku

661017 Billboard, Svidník (E-371,PO-CLO Poľ/píla,O)

Billboard, Svidník (E-371,PO-CLO Poľ/píla,O), 130 € / mesiac

príj.od PO,sm CLO Poľ,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
661018 Billboard, Svidník (E-371,PO-CLO Poľ/píla,V)

Billboard, Svidník (E-371,PO-CLO Poľ/píla,V), 130 € / mesiac

príj.od PO,sm CLO Poľ,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
661030 Billboard, Kračúnovce (E371,ťah PO-SK,)

Billboard, Kračúnovce (E371,ťah PO-SK,), 130 € / mesiac

E371,ťah PO-SK,O cesta I/73, Ľ smer Prešov

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
661031 Billboard, Kračúnovce (E371,ťah PO-SK,O)

Billboard, Kračúnovce (E371,ťah PO-SK,O), 130 € / mesiac

cesta I/73 smer Svidník,Giraltovce

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
661003 Billboard, Svidník (ul. Sovietskych hrdinov)

Billboard, Svidník (ul. Sovietskych hrdinov), 120 € / mesiac

parkovisko pred nákupným strediskom Billa, orientovaný k Billa, 3/1

Poloha: rovnobežne
661004 Billboard, Svidník (ul. Sovietskych hrdinov)

Billboard, Svidník (ul. Sovietskych hrdinov), 120 € / mesiac

parkovisko pred nemocnicou a nákupným strediskom Billa, orientovaný ku komunikácii, 3/3

Poloha: rovnobežne
661005 Billboard, Svidník (ul. Sovietskych hrdinov )

Billboard, Svidník (ul. Sovietskych hrdinov ), 120 € / mesiac

parkovisko pred nákupným strediskom Billa, orientovaný k Billa, 3/2

Poloha: rovnobežne
661006 Billboard, Svidník (ul. Sovietskych hrdinov)

Billboard, Svidník (ul. Sovietskych hrdinov), 120 € / mesiac

parkovisko pred nemocnicou a nákupným strediskom Billa, orientovaný ku komunikácii, 3/2

Poloha: rovnobežne
661007 Billboard, Svidník (vjazd do mesta od Prešova )

Billboard, Svidník (vjazd do mesta od Prešova ), 120 € / mesiac

smer centrum, 2/1

Poloha: kolmo
661008 Billboard, Svidník (výjazd zo Svidníka na Stropkov )

Billboard, Svidník (výjazd zo Svidníka na Stropkov ), 120 € / mesiac

cesta 1.tr. 2/1

Poloha: kolmo