Reklamné plochy Svidník:

Vyberte si z 18 plôch v Svidníku

661016 Billboard, Giraltovce (E-371,CLO Poľ/Dukla-Prešov,O)

Billboard, Giraltovce (E-371,CLO Poľ/Dukla-Prešov,O), 130 € / mesiac

ČS Petromin,smGiraltovce/CLO,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd, parkovisko
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
661017 Billboard, Svidník (E-371,PO-CLO Poľ/píla,O)

Billboard, Svidník (E-371,PO-CLO Poľ/píla,O), 130 € / mesiac

príj.od PO,sm CLO Poľ,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
661018 Billboard, Svidník (E-371,PO-CLO Poľ/píla,V)

Billboard, Svidník (E-371,PO-CLO Poľ/píla,V), 130 € / mesiac

príj.od PO,sm CLO Poľ,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
661019 Billboard, Svidník (E-371,PO-CLO Poľ/píla,V)

Billboard, Svidník (E-371,PO-CLO Poľ/píla,V), 130 € / mesiac

výj.sm PO

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
661003 Billboard, Svidník (ul. Sovietskych hrdinov)

Billboard, Svidník (ul. Sovietskych hrdinov), 120 € / mesiac

parkovisko pred nákupným strediskom Billa, orientovaný k Billa, 3/1

Poloha: rovnobežne
661004 Billboard, Svidník (ul. Sovietskych hrdinov)

Billboard, Svidník (ul. Sovietskych hrdinov), 120 € / mesiac

parkovisko pred nemocnicou a nákupným strediskom Billa, orientovaný ku komunikácii, 3/3

Poloha: rovnobežne
661005 Billboard, Svidník (ul. Sovietskych hrdinov )

Billboard, Svidník (ul. Sovietskych hrdinov ), 120 € / mesiac

parkovisko pred nákupným strediskom Billa, orientovaný k Billa, 3/2

Poloha: rovnobežne
661006 Billboard, Svidník (ul. Sovietskych hrdinov)

Billboard, Svidník (ul. Sovietskych hrdinov), 120 € / mesiac

parkovisko pred nemocnicou a nákupným strediskom Billa, orientovaný ku komunikácii, 3/2

Poloha: rovnobežne
661007 Billboard, Svidník (vjazd do mesta od Prešova )

Billboard, Svidník (vjazd do mesta od Prešova ), 120 € / mesiac

smer centrum, 2/1

Poloha: kolmo
661008 Billboard, Svidník (výjazd zo Svidníka na Stropkov )

Billboard, Svidník (výjazd zo Svidníka na Stropkov ), 120 € / mesiac

cesta 1.tr. 2/1

Poloha: kolmo