Reklamné plochy Svidník:

Vyberte si z 28 plôch v Svidníku

661016 Billboard, Giraltovce (E-371,CLO Poľ/Dukla-Prešov,O)

Billboard, Giraltovce (E-371,CLO Poľ/Dukla-Prešov,O), 130 € / mesiac

ČS Petromin,smGiraltovce/CLO,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd, parkovisko
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
661017 Billboard, Svidník (E-371,PO-CLO Poľ/píla,O)

Billboard, Svidník (E-371,PO-CLO Poľ/píla,O), 130 € / mesiac

príj.od PO,sm CLO Poľ,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
661018 Billboard, Svidník (E-371,PO-CLO Poľ/píla,V)

Billboard, Svidník (E-371,PO-CLO Poľ/píla,V), 130 € / mesiac

príj.od PO,sm CLO Poľ,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
661019 Billboard, Svidník (E-371,PO-CLO Poľ/píla,V)

Billboard, Svidník (E-371,PO-CLO Poľ/píla,V), 130 € / mesiac

výj.sm PO

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
661020 Billboard, Svidník (Stropkovská cesta)

Billboard, Svidník (Stropkovská cesta), na dotaz

centrum, v križovatke, výjazd smer Bardejov, obytná zóna

661021 Billboard, Svidník (Stropkovská cesta)

Billboard, Svidník (Stropkovská cesta), na dotaz

centrum, v križovatke, výjazd smer Bardejov, obytná zóna

661022 Billboard, Svidník (Sov. hrdinov - sm. Svidník)

Billboard, Svidník (Sov. hrdinov - sm. Svidník), na dotaz

príjazd od Dukly, autoservis, čerp. stanica, zast. SAD, v zeleni, kolmo, vľavo

661023 Billboard, Svidník (Sov. hrdinov - sm. Dukla)

Billboard, Svidník (Sov. hrdinov - sm. Dukla), na dotaz

výjazd na Duklu, autoservis, čerp. stanica, zast. SAD, v zeleni, kolmo, vpravo

661024 Billboard, Svidník (Duklianska ul./OD Jednota)

Billboard, Svidník (Duklianska ul./OD Jednota), na dotaz

centrum, mestský úrad, obch. centrum, parkovisko

661025 Billboard, Svidník (Duklianska ul./OD Jednota)

Billboard, Svidník (Duklianska ul./OD Jednota), na dotaz

centrum, mestský úrad, obch. centrum, parkovisko