Reklamné plochy Vranov nad Topľou:

Vyberte si z 64 plôch v Vranove nad Topľou

751050 Billboard, Vranov n./Topľou (Nám. Slobody)

Billboard, Vranov n./Topľou (Nám. Slobody), na dotaz

centrum, križovatka, pohyb chodcov, nákupné stredisko, na fasáde horný, kolmo

751051 Billboard, Vranov n./Topľou (Nám. Slobody)

Billboard, Vranov n./Topľou (Nám. Slobody), na dotaz

centrum, križovatka, pohyb chodcov, nákupné stredisko, na fasáde dolný, kolmo

751052 Billboard, Vranov n./Topľou (Dukl. hrdinov/Rešt. Domaša)

Billboard, Vranov n./Topľou (Dukl. hrdinov/Rešt. Domaša), na dotaz

centrum, hotel Rozkvet, 1. stavebná sporiteľňa, zast. MHD, reštaurácia, kolmo, vpravo

751053 Billboard, Vranov n./Topľou (Autobusová stanica)

Billboard, Vranov n./Topľou (Autobusová stanica), na dotaz

autobusová stanica

751054 Billboard, Vranov n./Topľou (Autobusová stanica)

Billboard, Vranov n./Topľou (Autobusová stanica), na dotaz

autobusová stanica

751055 Billboard, Vranov n./Topľou (Duklianska - príjazd)

Billboard, Vranov n./Topľou (Duklianska - príjazd), na dotaz

vjazd zo smeru KE - Prešov, smer centrum, v blízkosti Billa ,Lidl ,kolmo, vľavo

751056 Billboard, Vranov n./Topľou (Duklianska - výjazd)

Billboard, Vranov n./Topľou (Duklianska - výjazd), na dotaz

výjazd smer KE - Prešov,v blízkosti LIDL , kolmo, vpravo

751057 Billboard, Vranov n./Topľou (Michalovská - sm. centrum)

Billboard, Vranov n./Topľou (Michalovská - sm. centrum), na dotaz

príjazd od Michaloviec, závod Bukóza, šikmo, vpravo

751058 Billboard, Vranov n./Topľou (Michalovská - sm. centrum)

Billboard, Vranov n./Topľou (Michalovská - sm. centrum), na dotaz

príjazd od Michaloviec, závod Bukóza, šikmo, vpravo

751059 Billboard, Vranov n./Topľou (Nemocničná ul.)

Billboard, Vranov n./Topľou (Nemocničná ul.), na dotaz

prieťah mestom, poliklinika, ZŠ, kolmo, vpravo