Reklamné plochy Vranov nad Topľou:

Vyberte si z 47 plôch v Vranove nad Topľou

751035 Billboard, Nižný Hrabovec (I/18,MI-VT/PO,V)

Billboard, Nižný Hrabovec (I/18,MI-VT/PO,V), 130 € / mesiac

žel.nadjazd,Bukóza,sm VT/PO,Ľ

Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
751036 Billboard, Nižný Hrabovec (I/18,VT/PO-MI,V)

Billboard, Nižný Hrabovec (I/18,VT/PO-MI,V), 130 € / mesiac

žel.nadjazd,Bukóza,sm MI

Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
751037 Billboard, Nová Kelča (II/557,motorest Alpina,O)

Billboard, Nová Kelča (II/557,motorest Alpina,O), 130 € / mesiac

križ Domaša/VT-SP,sm VT,Ľ

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
751039 Billboard, Sečovská Polianka (Trebišov-Prešov,O)

Billboard, Sečovská Polianka (Trebišov-Prešov,O), 130 € / mesiac

centr,NsP,VÚB,sm VV/PO,Ľ

Komunikácie: parkovisko
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
751040 Billboard, Sečovská Polianka (Prešov-Trebišov,O)

Billboard, Sečovská Polianka (Prešov-Trebišov,O), 130 € / mesiac

centr,NsP,VÚB,sm Trebišov

Komunikácie: parkovisko
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
751041 Billboard, Vranov n/Topľou (Dlhá/ČS Vento,J)

Billboard, Vranov n/Topľou (Dlhá/ČS Vento,J), 130 € / mesiac

príj.od HE/MI,NsP,rešt,smc,Ľ

Komunikácie: príjazd, parkovisko
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
751042 Billboard, Vranov n/Topľou (Dlhá/ČS Vento,J)

Billboard, Vranov n/Topľou (Dlhá/ČS Vento,J), 130 € / mesiac

príj.od HE/MI,NsP,rešt,sm HE

Komunikácie: príjazd, parkovisko
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
751045 Billboard, Vranov n/Topľou (PO-TV,ČS Slovnaft)

Billboard, Vranov n/Topľou (PO-TV,ČS Slovnaft), 130 € / mesiac

príj.od PO,2xČS,sm Trebišov,Ľ

Komunikácie: príjazd, parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
751069 Billboard, Sečovská Polianka (Trebišov-Prešov)

Billboard, Sečovská Polianka (Trebišov-Prešov), 130 € / mesiac

Trebišov-Prešov,O centr,NsP,VÚB,sm VV/PO,Ľ

Komunikácie: parkovisko
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
751070 Billboard, Nová Kelča (II/557,motorest Alpina,O)

Billboard, Nová Kelča (II/557,motorest Alpina,O), 130 € / mesiac

križ Domaša/VT-SP,sm SP

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m