Reklamné plochy Trenčiansky kraj:

Vyberte si z 1 139 plôch v Trenčianskom kraji

132011 Citylight, Bánovce n/Bebravou (Hviezdoslavova)

Citylight, Bánovce n/Bebravou (Hviezdoslavova), 240 € / mesiac

pri Nemocnici, od pešej zóny

Komunikácie: parkovisko
Poloha: kolmo, samostatný
702016 Citylight, Trenčín (Hodžova-AZ)

Citylight, Trenčín (Hodžova-AZ), 240 € / mesiac

pri ZŠ,škol. ihrisko,Ľ,vnt

Komunikácie: ulice, parkovisko
Poloha: kolmo
702017 Citylight, Trenčín (Hodžova-AZ)

Citylight, Trenčín (Hodžova-AZ), 240 € / mesiac

pri ZŠ,škol. ihrisko,Ľ,vnk

Komunikácie: ulice, parkovisko
Poloha: kolmo
492006 Citylight, Považská Bystrica (ul.Ľ.Štúra)

Citylight, Považská Bystrica (ul.Ľ.Štúra), 240 € / mesiac

pri OD,hotel Manín,Okres.úrad

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo, samostatný
702018 Citylight, Trenčín (Hodžova/Považská-AZ)

Citylight, Trenčín (Hodžova/Považská-AZ), 240 € / mesiac

autoservis,potraviny, kotolňa,Ľ,vnt

Komunikácie: ulice, parkovisko
Poloha: kolmo
492007 Citylight, Považská Bystrica (OD STRED)

Citylight, Považská Bystrica (OD STRED), 240 € / mesiac

parkovisko,banka,pošta

Komunikácie: parkovisko
Poloha: kolmo, samostatný
702019 Citylight, Trenčín (Hodžova/Považská-AZ)

Citylight, Trenčín (Hodžova/Považská-AZ), 240 € / mesiac

autoservis,potraviny, kotolňa,Ľ,vnk

Komunikácie: ulice, parkovisko
Poloha: kolmo
492008 Citylight, Považská Bystrica (OD STRED)

Citylight, Považská Bystrica (OD STRED), 240 € / mesiac

parkovisko,banka,pošta

Komunikácie: parkovisko
Poloha: kolmo, samostatný
702020 Citylight, Trenčín (Legionárska-AZ)

Citylight, Trenčín (Legionárska-AZ), 240 € / mesiac

Slov.poisťovňa,Istrobanka,DÚ,P,vnk

Komunikácie: ulice, parkovisko
Poloha: kolmo
702196 Citylight, Trenčín (Východná-AZ)

Citylight, Trenčín (Východná-AZ), 240 € / mesiac

pod kostolom,Ľ,vnt

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo