Reklamné plochy Ilava:

Vyberte si z 44 plôch v Ilave

256001 Cityboard, Nová Dubnica (ul.SNP)

Cityboard, Nová Dubnica (ul.SNP), na dotaz

Kino Panorex, OC Družba, SLSP,PNS

Okolie: kultúrne zariadenie, športové zariadenie, obchodný dom, škola ZŠ, SŠ, VŠ, banka
256002 Cityboard, Nová Dubnica (Mierové námestie)

Cityboard, Nová Dubnica (Mierové námestie), na dotaz

VÚB, tržnica, reštaurácie, obchoné centrum

Komunikácie: križovatka
Okolie: MHD, kultúrne zariadenie, obchodný dom, škola ZŠ, SŠ, VŠ
256003 Cityboard, Nová Dubnica (Mierové námestie)

Cityboard, Nová Dubnica (Mierové námestie), na dotaz

pešia zóna, DM drogéria, tržnica, potraviny

Komunikácie: križovatka
Okolie: obchodný dom
256004 Cityboard, Nová Dubnica (Mierové námestie)

Cityboard, Nová Dubnica (Mierové námestie), na dotaz

SAD, Mestský úrad , Gymnázium, Pošta

Komunikácie: križovatka
Okolie: stanica ŽSR, SAD, pošta, športové zariadenie, škola ZŠ, SŠ, VŠ