Reklamné plochy Myjava:

Vyberte si z 18 plôch v Myjave

391010 Billboard, Myjava (Hurbanova ul.)

Billboard, Myjava (Hurbanova ul.), na dotaz

križovatka, smer centrum, pohyb chodcov, kolmo

391011 Billboard, Myjava (Novomestská ul.)

Billboard, Myjava (Novomestská ul.), na dotaz

križovatka, stanica SAD, smer do centra, pohyb chodcov, kolmo, vľavo

391012 Billboard, Myjava (Novomestská ul.)

Billboard, Myjava (Novomestská ul.), na dotaz

križovatka, stanica SAD, smer z centra, pohyb chodcov, kolmo, vpravo

391013 Billboard, Myjava (Brezovská - sm. Myjava)

Billboard, Myjava (Brezovská - sm. Myjava), na dotaz

v križovatke Senica, Brezova, príjazd centrum

391014 Billboard, Myjava (Brezovská - sm. Myjava)

Billboard, Myjava (Brezovská - sm. Myjava), na dotaz

v križovatke Senica, Brezova, príjazd centrum

391015 Billboard, Brezová p.Bradlom (Staničná - sm. Trnava)

Billboard, Brezová p.Bradlom (Staničná - sm. Trnava), na dotaz

š. c. II/501, SOU, pri stan. ŽSR, kolmo, vpravo

391016 Billboard, Brezová p.Bradlom (Staničná -  sm. Myjava)

Billboard, Brezová p.Bradlom (Staničná - sm. Myjava), na dotaz

š. c. II/501, SOU, pri stan. ŽSR, kolmo, vľavo

391017 Billboard, Brezová p.Bradlom (Budovateľská - príjazd od TT)

Billboard, Brezová p.Bradlom (Budovateľská - príjazd od TT), na dotaz

š. c. II/501, smer do centra, obytná časť, kolmo, vľavo

391018 Billboard, Brezová p.Bradlom (Budovateľská - výjazd s. TT)

Billboard, Brezová p.Bradlom (Budovateľská - výjazd s. TT), na dotaz

š. c. II/501, smer z centra, obytná časť, kolmo, vpravo

391019 Billboard, Nové Mesto n./Váhom (š. c. I/61 - prieťah sm. ZA)

Billboard, Nové Mesto n./Váhom (š. c. I/61 - prieťah sm. ZA), na dotaz

cestný ťah BA - Žilina, priemyselná zóna, colnica, kolmo, vpravo