Reklamné plochy Nové Mesto nad Váhom:

Vyberte si z 70 plôch v Novom Meste nad Váhom

421001 Billboard, Trenčianské Bohuslavice (Trenčianské Bohuslavice, E75, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Trenčianské Bohuslavice (Trenčianské Bohuslavice, E75, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nové Mesto nad Váhom - Trenčín, smer Trenčín, vpravo

Poloha: kolmo
421002 Billboard, Trenčianské Bohuslavice (Trenčianské Bohuslavice, E75, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Trenčianské Bohuslavice (Trenčianské Bohuslavice, E75, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Trenčín - Nové Mesto nad Váhom, smer Nové Mesto nad Váhom, vľavo

Poloha: kolmo
421003 Billboard, Trenčianské Bohuslavice (Trenčianské Bohuslavice, E75, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Trenčianské Bohuslavice (Trenčianské Bohuslavice, E75, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nové Mesto nad Váhom - Trenčín, smer Trenčín, vpravo

Poloha: kolmo
421004 Billboard, Trenčianské Bohuslavice (Trenčianské Bohuslavice, E75, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Trenčianské Bohuslavice (Trenčianské Bohuslavice, E75, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Trenčín - Nové Mesto nad Váhom, smer Nové Mesto nad Váhom, vľavo

Poloha: kolmo
423001 Bigboard, Nové Mesto nad Váhom (D1, E75)

Bigboard, Nové Mesto nad Váhom (D1, E75), na dotaz

Megaboard, Piešťany - Trenčín, smer Trenčín, Žilina

Poloha: kolmo
421034 Billboard, Nové Mesto n./Váhom (š. c. I/61 - prieťah sm. BA)

Billboard, Nové Mesto n./Váhom (š. c. I/61 - prieťah sm. BA), na dotaz

cestný ťah Žilina - BA, priemyselná zóna, colnica, šikmo, vľavo

421035 Billboard, Nové Mesto n./Váhom (š. c. I/61 - prieťah sm. ZA)

Billboard, Nové Mesto n./Váhom (š. c. I/61 - prieťah sm. ZA), na dotaz

cestný ťah BA - Žilina, priemyselná zóna, colnica, šikmo, vpravo

421036 Billboard, Nové Mesto n./Váhom (š. c. I/61 - prieťah sm. BA)

Billboard, Nové Mesto n./Váhom (š. c. I/61 - prieťah sm. BA), na dotaz

cestný ťah Žilina - BA, priemyselná zóna, colnica, šikmo, vľavo

421037 Billboard, Nové Mesto n./Váhom (š. c. I/61 - prieťah sm. ZA)

Billboard, Nové Mesto n./Váhom (š. c. I/61 - prieťah sm. ZA), na dotaz

cestný ťah BA - Žilina, priemyselná zóna, colnica, šikmo, vpravo

421038 Billboard, Nové Mesto n./Váhom (areál ŽSR a SAD)

Billboard, Nové Mesto n./Váhom (areál ŽSR a SAD), na dotaz

parkovisko, predstaničný areál ŽSR, SAD