Reklamné plochy Nové Mesto nad Váhom:

Vyberte si z 66 plôch v Novom Meste nad Váhom

421001 Billboard, Trenčianské Bohuslavice (Trenčianské Bohuslavice, E75, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Trenčianské Bohuslavice (Trenčianské Bohuslavice, E75, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nové Mesto nad Váhom - Trenčín, smer Trenčín, vpravo

Poloha: kolmo
421002 Billboard, Trenčianské Bohuslavice (Trenčianské Bohuslavice, E75, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Trenčianské Bohuslavice (Trenčianské Bohuslavice, E75, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Trenčín - Nové Mesto nad Váhom, smer Nové Mesto nad Váhom, vľavo

Poloha: kolmo
421003 Billboard, Trenčianské Bohuslavice (Trenčianské Bohuslavice, E75, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Trenčianské Bohuslavice (Trenčianské Bohuslavice, E75, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Nové Mesto nad Váhom - Trenčín, smer Trenčín, vpravo

Poloha: kolmo
421004 Billboard, Trenčianské Bohuslavice (Trenčianské Bohuslavice, E75, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Trenčianské Bohuslavice (Trenčianské Bohuslavice, E75, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Trenčín - Nové Mesto nad Váhom, smer Nové Mesto nad Váhom, vľavo

Poloha: kolmo
423001 Bigboard, Nové Mesto nad Váhom (D1, E75)

Bigboard, Nové Mesto nad Váhom (D1, E75), na dotaz

Megaboard, Piešťany - Trenčín, smer Trenčín, Žilina

Poloha: kolmo
422001 Citylight, Nové Mesto n/Váhom (Malinovského)

Citylight, Nové Mesto n/Váhom (Malinovského), 240 € / mesiac

Farby/laky

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo, samostatný
422002 Citylight, Nové Mesto n/Váhom (Malinovského)

Citylight, Nové Mesto n/Váhom (Malinovského), 240 € / mesiac

Farby/laky

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo, samostatný
422003 Citylight, Nové Mesto n/Váhom (Malinovského)

Citylight, Nové Mesto n/Váhom (Malinovského), 240 € / mesiac

oproti ČS Shell

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo, samostatný
422004 Citylight, Nové Mesto n/Váhom (Malinovského)

Citylight, Nové Mesto n/Váhom (Malinovského), 240 € / mesiac

oproti ČS Shell

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo, samostatný
422005 Citylight, Nové Mesto n/Váhom (Malinovského)

Citylight, Nové Mesto n/Váhom (Malinovského), 240 € / mesiac

oproti SAD,Lidl

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo, samostatný