Reklamné plochy Partizánske:

Vyberte si z 46 plôch v Partizánskom

442001 Citylight, Partizánske (OD PRIOR/Štúrova)

Citylight, Partizánske (OD PRIOR/Štúrova), 240 € / mesiac

na medziposchodí vo vestibule

Poloha: samostatný Okolie: obchodný dom
442002 Citylight, Partizánske (OD PRIOR/Štúrova)

Citylight, Partizánske (OD PRIOR/Štúrova), 240 € / mesiac

na fasáde pri hl. vchode

Poloha: samostatný Okolie: obchodný dom
441020 Billboard, Hradište (E-572/Trenčín-Prievidza,V)

Billboard, Hradište (E-572/Trenčín-Prievidza,V), 130 € / mesiac

výj.sm PD,futbal.štad.,1,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
441021 Billboard, Hradište (E-572/Prievidza-Trenčín,V)

Billboard, Hradište (E-572/Prievidza-Trenčín,V), 130 € / mesiac

príjazd od PD,futbal.štad.,1

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
441022 Billboard, Hradište (E-572/Trenčín-Prievidza,V)

Billboard, Hradište (E-572/Trenčín-Prievidza,V), 130 € / mesiac

výj.sm PD,futbal.štad.,2,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
441024 Billboard, Partizánske (PD-TO,časť Malé Bielice,O)

Billboard, Partizánske (PD-TO,časť Malé Bielice,O), 130 € / mesiac

výj.sm TO,Skleníkové hosp.,Ľ

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
441026 Billboard, Partizánske (Generála Svobodu,J)

Billboard, Partizánske (Generála Svobodu,J), 130 € / mesiac

pri Kauflande,1 oproti Lidl

Komunikácie: križovatka
Poloha: rovnobežne
Viditeľnosť: 50 - 100 m
441050 Billboard, Hradište (E-572/Prievidza-Trenčín,V)

Billboard, Hradište (E-572/Prievidza-Trenčín,V), 130 € / mesiac

príjazd od PD,futbal.štad.,2

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
441051 Billboard, Partizánske (Generála Svobodu,J)

Billboard, Partizánske (Generála Svobodu,J), 130 € / mesiac

pri Kauflande,2 oproti Lidl

Komunikácie: križovatka
Poloha: rovnobežne
Viditeľnosť: 50 - 100 m
441052 Billboard, Partizánske (Generála Svobodu,J)

Billboard, Partizánske (Generála Svobodu,J), 130 € / mesiac

výjazd z Kauflandu,1 Lidl, Tesco

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m