Reklamné plochy Partizánske:

Vyberte si z 44 plôch v Partizánskom

441028 Billboard, Partizánske (Nitrianska cesta)

Billboard, Partizánske (Nitrianska cesta), na dotaz

ťah TO - Prievidza, oplotenie ČSD, oproti stan. SAD, v blízkosti BILLA

441029 Billboard, Partizánske (Nitrianska cesta)

Billboard, Partizánske (Nitrianska cesta), na dotaz

ťah TO - Prievidza, oplotenie ČSD, oproti stan. SAD, v blízkosti BILLA

441030 Billboard, Partizánske (Nitrianska cesta)

Billboard, Partizánske (Nitrianska cesta), na dotaz

ťah TO - Prievidza, oplotenie ČSD, oproti stan. SAD, v blízkosti BILLA

441031 Billboard, Partizánske (Malé Bielice 112)

Billboard, Partizánske (Malé Bielice 112), na dotaz

oplotenie súkromného domu, cestný ťah v smere Nitra - Topoľčany, v zákrute

441032 Billboard, Partizánske (Male Bielice 114)

Billboard, Partizánske (Male Bielice 114), na dotaz

príjazd od Topolčian, obytná časť, kolmo, vpravo

441033 Billboard, Partizánske (Uherecká - sm. Partizánske)

Billboard, Partizánske (Uherecká - sm. Partizánske), na dotaz

vjazd od Prievidze, kolmo, vľavo

441034 Billboard, Partizánske (Uherecká - sm. Prievidza)

Billboard, Partizánske (Uherecká - sm. Prievidza), na dotaz

výjazd smer Prievidza, kolmo, vpravo

441035 Billboard, Partizánske (š. c. I/64 - sm. Prievidza)

Billboard, Partizánske (š. c. I/64 - sm. Prievidza), na dotaz

výjazd z mesta smer Prievidza, kolmo, vľavo

441036 Billboard, Partizánske (š. c. I/64 - sm. Partizánske)

Billboard, Partizánske (š. c. I/64 - sm. Partizánske), na dotaz

príjazd do mesta od Prievidze , kolmo, vpravo

441037 Billboard, Partizánske (š. c. I / 64 - sm. Partizánske)

Billboard, Partizánske (š. c. I / 64 - sm. Partizánske), na dotaz

príjazd do mesta od Prievidze, na fasáde, MČ Malé Uherce, kolmo, vpravo