tisíce reklamných plôch za skvelé ceny

Billboardy Partizánske:

Vyberte si z 23 billboardov v Partizánskom

{{list.recordInfoWindow.title}}

{{list.recordInfoWindow.type}}

{{list.recordInfoWindow.city}}
{{list.recordInfoWindow.street}}

{{list.recordInfoWindow.price}}
441020 Billboard, Hradište (E-572/Trenčín-Prievidza,V)

Billboard, Hradište (E-572/Trenčín-Prievidza,V), na dotaz

výj.sm PD,futbal.štad.,1,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
441021 Billboard, Hradište (E-572/Prievidza-Trenčín,V)

Billboard, Hradište (E-572/Prievidza-Trenčín,V), na dotaz

príjazd od PD,futbal.štad.,1

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
441022 Billboard, Hradište (E-572/Trenčín-Prievidza,V)

Billboard, Hradište (E-572/Trenčín-Prievidza,V), na dotaz

výj.sm PD,futbal.štad.,2,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
441023 Billboard, Hradište (E-572/Prievidza-Trenčín,V)

Billboard, Hradište (E-572/Prievidza-Trenčín,V), na dotaz

príjazd od PD,futbal.štad.,2

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd, križovatka
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
441025 Billboard, Partizánske (Generála Svobodu,J)

Billboard, Partizánske (Generála Svobodu,J), na dotaz

výjazd z Kauflandu,1 Lidl, Tesco

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
441026 Billboard, Partizánske (Generála Svobodu,J)

Billboard, Partizánske (Generála Svobodu,J), na dotaz

pri Kauflande,1 oproti Lidl

Komunikácie: križovatka
Poloha: rovnobežne
Viditeľnosť: 50 - 100 m
441027 Billboard, Partizánske (Generála Svobodu,J)

Billboard, Partizánske (Generála Svobodu,J), na dotaz

pri Kauflande,2 oproti Lidl

Komunikácie: križovatka
Poloha: rovnobežne
Viditeľnosť: 50 - 100 m
441024 Billboard, Partizánske (PD-TO,časť Malé Bielice,O)

Billboard, Partizánske (PD-TO,časť Malé Bielice,O), na dotaz

výj.sm TO,Skleníkové hosp.,Ľ

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
441015 Billboard, Partizánske (Nitrianska ul.)

Billboard, Partizánske (Nitrianska ul.), 120.00 €

Parkovisko OR LIDL ( vedľa I/64 )

Komunikácie: parkovisko, pešia zóna
Poloha: kolmo
441016 Billboard, Partizánske (Nitrianska ul.)

Billboard, Partizánske (Nitrianska ul.), 120.00 €

Parkovisko OR LIDL ( vedľa I/64 )

Komunikácie: parkovisko, pešia zóna
Poloha: kolmo
Rýchly dopyt