Reklamné plochy Považská Bystrica:

Vyberte si z 121 plôch v Považskej Bystrici

491034 Billboard, Považská Bystrica - Považská Teplá (E50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Považská Bystrica - Považská Teplá (E50, medzinárodná komunikácia), 160 € / mesiac

Žilina - Bratislava, smer Považská Bystrica, Trenčín, Bratislava, vľavo

Poloha: kolmo
491001 Billboard, Plevník - Drienové (E50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Plevník - Drienové (E50, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Bratislava - Žilina, smer Žilina, vpravo

Poloha: kolmo
491002 Billboard, Plevník - Drienové (E50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Plevník - Drienové (E50, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Žilina - Bratislava, smer Považská Bystrica, Trenčín, Bratislava, vľavo

Poloha: kolmo
491003 Billboard, Považská Bystrica - Považská Teplá (E50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Považská Bystrica - Považská Teplá (E50, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Bratislava - Žilina, smer Žilina, vpravo

Poloha: kolmo
491033 Billboard, Považská Bystrica - Považská Teplá (E50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Považská Bystrica - Považská Teplá (E50, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Bratislava - Žilina, smer Žilina, vpravo

Poloha: kolmo
491004 Billboard, Považská Bystrica - Považská Teplá (E50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Považská Bystrica - Považská Teplá (E50, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Bratislava - Žilina, smer Žilina, vpravo

Poloha: kolmo
491005 Billboard, Považská Bystrica - Považská Teplá (E50, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Považská Bystrica - Považská Teplá (E50, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Žilina - Bratislava, smer Považská Bystrica, Trenčín, Bratislava, vľavo

Poloha: kolmo
491006 Billboard, Považská Bystrica (Prístupová)

Billboard, Považská Bystrica (Prístupová), 130 € / mesiac

Považská Bystrica - mesto, sídlisko Rozkvet, smer centrum, smer sídlisko Rozkvet, vpravo

Poloha: rovnobežne
491007 Billboard, Považská Bystrica (Prístupová)

Billboard, Považská Bystrica (Prístupová), 130 € / mesiac

Považská Bystrica - mesto, sídlisko Rozkvet, smer centrum, smer sídlisko Rozkvet, vpravo

Poloha: rovnobežne
491008 Billboard, Považská Bystrica (Prístupová)

Billboard, Považská Bystrica (Prístupová), 130 € / mesiac

Považská Bystrica - mesto, smer sídlisko Rozkvet, vľavo

Poloha: kolmo