Reklamné plochy Trnavský kraj:

Vyberte si z 918 plôch v Trnavskom kraji

712002 Citylight, Trnava (Dohnányho-AZ)

Citylight, Trnava (Dohnányho-AZ), 240 € / mesiac

pri ŽS,oproti NsP, pošta,Z/vnt

Komunikácie: ulice
Poloha: rovnobežne
712128 Citylight, Trnava (Dohnányho)

Citylight, Trnava (Dohnányho), 240 € / mesiac

centrum,príchod k Pošte 2

Komunikácie: parkovisko
Poloha: kolmo, samostatný
712003 Citylight, Trnava (Dohnányho-AZ)

Citylight, Trnava (Dohnányho-AZ), 240 € / mesiac

pri ŽS,oproti NsP,pošta,Z/vnk

Poloha: rovnobežne Okolie: MHD
712129 Citylight, Trnava (Dohnányho)

Citylight, Trnava (Dohnányho), 240 € / mesiac

centrum,príchod k Pošte 2

Komunikácie: parkovisko
Poloha: kolmo, samostatný
712004 Citylight, Trnava (Dohnányho-AZ)

Citylight, Trnava (Dohnányho-AZ), 240 € / mesiac

pri ŽS,pred NsP,pošta,Ľ,vnt

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo
712130 Citylight, Trnava (Sladovnícka-AZ)

Citylight, Trnava (Sladovnícka-AZ), 240 € / mesiac

smer mesto,pri Bille,P,vnk

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo
712005 Citylight, Trnava (Dohnányho-AZ)

Citylight, Trnava (Dohnányho-AZ), 240 € / mesiac

pri ŽS,pred NsP,pošta,Ľ,vnk

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo
712131 Citylight, Trnava (Sladovnícka-AZ)

Citylight, Trnava (Sladovnícka-AZ), 240 € / mesiac

smer mesto,pri Bille,P,vnt

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo
712006 Citylight, Trnava (Zelenečská/smer Zeleneč)

Citylight, Trnava (Zelenečská/smer Zeleneč), 240 € / mesiac

ZŠ,pred domom č.20-22,bistro Imperial

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo, samostatný
712132 Citylight, Trnava (Sladovnícka-AZ)

Citylight, Trnava (Sladovnícka-AZ), 240 € / mesiac

smer mesto,pri Bille,Ľ,vnt

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo