Reklamné plochy Trnavský kraj:

Vyberte si z 1 100 plôch v Trnavskom kraji

712066 Citylight, Trnava (Hospodárska-AZ)

Citylight, Trnava (Hospodárska-AZ), 240 € / mesiac

pri Bille,Ľ,vnt

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo
712067 Citylight, Trnava (Hospodárska-AZ)

Citylight, Trnava (Hospodárska-AZ), 240 € / mesiac

pri Bille,Ľ,vnk

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo
712068 Citylight, Trnava (Zelený kríčok/Hospodárska-AZ)

Citylight, Trnava (Zelený kríčok/Hospodárska-AZ), 240 € / mesiac

SAD-filiálka,centrum,pri galérii,Ľ,vnt

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo
712069 Citylight, Trnava (Zelený kríčok/Hospodárska-AZ)

Citylight, Trnava (Zelený kríčok/Hospodárska-AZ), 240 € / mesiac

SAD-filiálka,centr,pri galérii,Ľ,vnk

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo
712070 Citylight, Trnava (Zelený kríčok/Štefánikova-AZ)

Citylight, Trnava (Zelený kríčok/Štefánikova-AZ), 240 € / mesiac

SAD-filiálka,centrum,Ľ,vnt

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo
712071 Citylight, Trnava (Zelený kríčok/Štefánikova-AZ)

Citylight, Trnava (Zelený kríčok/Štefánikova-AZ), 240 € / mesiac

SAD-filiálka,centrum,Ľ,vnk

Komunikácie: ulice
Poloha: kolmo
712072 Citylight, Trnava (Kollárova,smer ŽSR/SAD-AZ)

Citylight, Trnava (Kollárova,smer ŽSR/SAD-AZ), 240 € / mesiac

pri Práv. fakul.,futb. štad.,KR.PZ,Ľ,vnt

Komunikácie: ulice, parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
712073 Citylight, Trnava (Kollárova,smer ŽSR/SAD-AZ)

Citylight, Trnava (Kollárova,smer ŽSR/SAD-AZ), 240 € / mesiac

pri Práv. fakul. ,futb.štad.,KR.PZ,Ľ,vnk

Komunikácie: ulice, parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
712074 Citylight, Trnava (Trstínska cesta/oproti Sony-AZ)

Citylight, Trnava (Trstínska cesta/oproti Sony-AZ), 240 € / mesiac

COOP,pub Harley Davidson,Ľ,vnt

Poloha: kolmo Okolie: MHD
712075 Citylight, Trnava (Trstínska cesta/oproti Sony-AZ)

Citylight, Trnava (Trstínska cesta/oproti Sony-AZ), 240 € / mesiac

COOP,pub Harley Davidson,Ľ,vnk

Poloha: kolmo Okolie: MHD