Reklamné plochy Trnavský kraj:

Vyberte si z 918 plôch v Trnavskom kraji

211011 Billboard, Sereď (Šulekovská, III/ 5134)

Billboard, Sereď (Šulekovská, III/ 5134), 130 € / mesiac

Sereď - mesto, príjazd do mesta zo smeru Hlohovec, Piešťany, vľavo

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
231003 Billboard, Kľačany (Kľačany, II/513)

Billboard, Kľačany (Kľačany, II/513), 130 € / mesiac

Nitra - Hlohovec, smer Hlohovec, vpravo

Poloha: kolmo Okolie: stanica ŽSR, SAD
591001 Billboard, Senica (Hurbanova, I/51, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Senica (Hurbanova, I/51, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Senica - centrum mesta, hlavný prejazd mestom, OD Tesco, smer CZ, vľavo

Poloha: kolmo Okolie: obchodný dom
591002 Billboard, Senica (Hurbanova, I/51, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Senica (Hurbanova, I/51, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Senica - centrum mesta, hlavný prejazd mestom, OD Tesco, smer CZ, vľavo

Poloha: kolmo Okolie: obchodný dom
591004 Billboard, Senica (Hurbanova)

Billboard, Senica (Hurbanova), 130 € / mesiac

Senica - centrum mesta, parkovisko OD LIDL, SAD, na parkovisku

Komunikácie: parkovisko
Okolie: stanica ŽSR, SAD, supermarket
591006 Billboard, Senica (Hurbanova)

Billboard, Senica (Hurbanova), 130 € / mesiac

Senica - centrum mesta, parkovisko OD LIDL, SAD, na parkovisku

Komunikácie: parkovisko
Okolie: stanica ŽSR, SAD, supermarket
591007 Billboard, Senica (Hurbanova)

Billboard, Senica (Hurbanova), 130 € / mesiac

Senica - centrum mesta, parkovisko OD LIDL, SAD, na parkovisku

Komunikácie: parkovisko
Okolie: stanica ŽSR, SAD, supermarket
591008 Billboard, Senica (Hurbanova)

Billboard, Senica (Hurbanova), 130 € / mesiac

Senica - centrum mesta, SAD, LIDL

Okolie: stanica ŽSR, SAD, supermarket
591010 Billboard, Senica (I/51, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Senica (I/51, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Trnava - Senica, smer Senica, Holíc, hranica CR, Hodonín, vľavo

Poloha: kolmo
591011 Billboard, Senica (I/51, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Senica (I/51, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Senica - Trnava, smer Trnava, Nitra, Bratislava, vpravo

Poloha: kolmo