Reklamné plochy Dunajská Streda:

Vyberte si z 411 plôch v Dunajskej Strede

201169 Billboard, Gabčíkovo (Továrenská,O)

Billboard, Gabčíkovo (Továrenská,O), 130 € / mesiac

smc,Ľ

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
201170 Billboard, Gabčíkovo (Továrenská,O)

Billboard, Gabčíkovo (Továrenská,O), 130 € / mesiac

výj.sm DS

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
201171 Billboard, Dunajská Streda (Trhovisko,O)

Billboard, Dunajská Streda (Trhovisko,O), 130 € / mesiac

mest.štadión,sm M.Dvorníky,Ľ širšie centrum

Komunikácie: parkovisko
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 20 - 50 m
201172 Billboard, Dunajská Streda (Trhovisko,O)

Billboard, Dunajská Streda (Trhovisko,O), 130 € / mesiac

mestský štadión,smc širšie centrum

Komunikácie: parkovisko
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 20 - 50 m
201173 Billboard, Dolný Bar (E-575/BA-KN,O)

Billboard, Dolný Bar (E-575/BA-KN,O), 130 € / mesiac

záhradníctvo Smer,sm DS,Ľ,1

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
201174 Billboard, Dolný Bar (E-575/BA-KN,O)

Billboard, Dolný Bar (E-575/BA-KN,O), 130 € / mesiac

záhradníctvo Smer,sm KN,1

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
201175 Billboard, Dolný Bar (E-575/BA-KN,O)

Billboard, Dolný Bar (E-575/BA-KN,O), 130 € / mesiac

záhradníctvo Smer,sm DS,Ľ,2

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
201176 Billboard, Dolný Bar (E-575/BA-KN,O)

Billboard, Dolný Bar (E-575/BA-KN,O), 130 € / mesiac

záhradníctvo Smer,sm KN,2

Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
201282 Billboard, Šamorín (Parková,J)

Billboard, Šamorín (Parková,J), 130 € / mesiac

výj.zo SAD/ČS MOL

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
201283 Billboard, Šamorín (Agátový rad)

Billboard, Šamorín (Agátový rad), 130 € / mesiac

ČS,SAD,Billa,reštaurácia,1

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: rovnobežne
Viditeľnosť: 50 - 100 m