Reklamné plochy Dunajská Streda:

Vyberte si z 411 plôch v Dunajskej Strede

201059 Billboard, Veľké Dvorníky (Hlavná, II/507)

Billboard, Veľké Dvorníky (Hlavná, II/507), na dotaz

Galantská cesta II.triedy, za obcom Veľké Dvorníky smerom na Dunajskú Stredu, príjazd od SA/GA/NR, 400m od OC MAX, NAY, Hypernova, Kaufland, Mountfield a autosalónov Audi, VW, Citroen. Viditeľnosť 300m.

Komunikácie: cesty II. triedy
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
201060 Billboard, Gabčíkovo (Športová)

Billboard, Gabčíkovo (Športová), na dotaz

Gabčíkovo, v zatáčke smerom na Dunajskú Stredu, vedľa sa nachádza futbalové ihrisko.

Komunikácie: cesty II. triedy
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
201061 Billboard, Gabčíkovo (I/63)

Billboard, Gabčíkovo (I/63), na dotaz

Gabčíkovo, smerom na Maďarskú republiku, vedľa sa nachádza futbalové ihrisko

Komunikácie: cesty I. triedy
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
201062 Billboard, Gabčíkovo (Továrenská, II/507)

Billboard, Gabčíkovo (Továrenská, II/507), na dotaz

Gabčíkovo, Továrenská ulica. Príjazd z Dunajskej Stredy, smerom na Maďarskú republiku, v blízkosti sa nachádza futbalové ihrisko.

Komunikácie: cesty II. triedy
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
201063 Billboard, Gabčíkovo (Továrenská, II/507)

Billboard, Gabčíkovo (Továrenská, II/507), na dotaz

Gabčíkovo, Továrenská ulica. Výjazd z Gabčíkova smerom na Dunajskú Stredu, v blízkosti sa nachádza futbalové ihrisko.

Komunikácie: cesty II. triedy, výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
201064 Billboard, Gabčíkovo (Dunajská, II/506)

Billboard, Gabčíkovo (Dunajská, II/506), na dotaz

Gabčíkovo, Dunajská ulica. Výjazd z obce smerom na Čunovo, v blízkosti sa nachádza vodné dielo.

Komunikácie: cesty II. triedy, výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
201065 Billboard, Gabčíkovo (Dunajská, II/506)

Billboard, Gabčíkovo (Dunajská, II/506), na dotaz

Gabčíkovo, Dunajská ulica. Príjazd do obce zo smeru Čunovo. V blízkosti sa nachádza vodné dielo.

Komunikácie: cesty II. triedy, príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
201066 Billboard, Gabčíkovo (Hlavná/Medveďovská, II/506)

Billboard, Gabčíkovo (Hlavná/Medveďovská, II/506), na dotaz

Gabčíkovo, Hlavná/Medveďovská ulica. Príjazd do obce zo smeru Maďarskej republiky. V blízkosti sa nachádza ČS Slovnaft.

Komunikácie: cesty II. triedy, príjazd
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
201067 Billboard, Gabčíkovo (Hlavná/Medveďovská, II/506)

Billboard, Gabčíkovo (Hlavná/Medveďovská, II/506), na dotaz

Gabčíkovo, Hlavná/Medveďovská ulica. Výjazd z obce smerom na Maďarskú republiku. V blízkosti sa nachádza ČS Slovnaft.

Komunikácie: cesty II. triedy, výjazd
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
201068 Billboard, Gabčíkovo (Bratislavská, II/506)

Billboard, Gabčíkovo (Bratislavská, II/506), na dotaz

Gabčíkovo, Bratislavská cesta. Príjazd do obce zo smeru Bratislavy

Komunikácie: cesty II. triedy, príjazd
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m