Reklamné plochy Piešťany:

Vyberte si z 52 plôch v Piešťanoch

461002 Billboard, Piešťany - Drahovce (Drahovce, I/61, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Piešťany - Drahovce (Drahovce, I/61, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Trnava - Piešťany, smer Piešťany, vľavo

Poloha: kolmo
461003 Billboard, Piešťany - Drahovce (Drahovce, I/61, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Piešťany - Drahovce (Drahovce, I/61, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Piešťany - Trnava, smer Leopoldov, Trnava, vľavo

Poloha: kolmo
461004 Billboard, Piešťany - Drahovce (Drahovce, I/61, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Piešťany - Drahovce (Drahovce, I/61, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Trnava - Piešťany, smer Piešťany, vpravo

Poloha: kolmo
463001 Bigboard, Piešťany (D1, E75)

Bigboard, Piešťany (D1, E75), na dotaz

Megaboard, Piešťany - Trnava, smer Trnava, Bratislava, viditeľnosť až 2 km, km 75,5, ČS Shell

Poloha: kolmo
463002 Bigboard, Piešťany (D1, E75)

Bigboard, Piešťany (D1, E75), na dotaz

Megaboard,

Poloha: kolmo
461019 Billboard, Krakovany (II/499,O)

Billboard, Krakovany (II/499,O), 130 € / mesiac

sm Piešťany,Ľ ČS Slovnaft

Poloha: kolmo Okolie: čerpacia stanica
Viditeľnosť: 50 - 100 m
461021 Billboard, Piešťany (Dopravná/Vrbovská)

Billboard, Piešťany (Dopravná/Vrbovská), 130 € / mesiac

príj.ku ŽSR/SAD,oplot.ŽSR,2

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
461022 Billboard, Piešťany (Dopravná)

Billboard, Piešťany (Dopravná), 130 € / mesiac

príj.ku ŽSR/SAD,oplot.ŽSR,1

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: rovnobežne
Viditeľnosť: 20 - 50 m
461023 Billboard, Piešťany (Dopravná)

Billboard, Piešťany (Dopravná), 130 € / mesiac

príj.ku ŽSR/SAD,oplot.ŽSR,2

Komunikácie: parkovisko, križovatka
Poloha: rovnobežne
Viditeľnosť: 20 - 50 m
461026 Billboard, Piešťany (I/61,Žilinská,J)

Billboard, Piešťany (I/61,Žilinská,J), 130 € / mesiac

príj.od TN,parkov/lietadlo,smc

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd, parkovisko
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: viac než 100 m