Reklamné plochy Piešťany:

Vyberte si z 56 plôch v Piešťanoch

461001 Billboard, Piešťany - Drahovce (Drahovce, I/61, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Piešťany - Drahovce (Drahovce, I/61, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Piešťany - Trnava , smer Leopoldov, Trnava, vpravo

Poloha: kolmo
461002 Billboard, Piešťany - Drahovce (Drahovce, I/61, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Piešťany - Drahovce (Drahovce, I/61, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Trnava - Piešťany, smer Piešťany, vľavo

Poloha: kolmo
461003 Billboard, Piešťany - Drahovce (Drahovce, I/61, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Piešťany - Drahovce (Drahovce, I/61, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Piešťany - Trnava, smer Leopoldov, Trnava, vľavo

Poloha: kolmo
461004 Billboard, Piešťany - Drahovce (Drahovce, I/61, medzinárodná komunikácia)

Billboard, Piešťany - Drahovce (Drahovce, I/61, medzinárodná komunikácia), 130 € / mesiac

Trnava - Piešťany, smer Piešťany, vpravo

Poloha: kolmo
464001 Štít, Piešťany (Krajinská)

Štít, Piešťany (Krajinská), na dotaz

Piešťany - mesto, ČS Shell, centrum mesta, smer Topoľčany

Poloha: kolmo
463001 Bigboard, Piešťany (D1, E75)

Bigboard, Piešťany (D1, E75), na dotaz

Megaboard, Piešťany - Trnava, smer Trnava, Bratislava, viditeľnosť až 2 km, km 75,5, ČS Shell

Poloha: kolmo
463002 Bigboard, Piešťany (D1, E75)

Bigboard, Piešťany (D1, E75), na dotaz

Megaboard,

Poloha: kolmo
461029 Billboard, Piešťany (Bratislavská/Kaufland)

Billboard, Piešťany (Bratislavská/Kaufland), na dotaz

výjazd na Trnavu, oproti Kaufland, ČS PHM, súbežne

461030 Billboard, Piešťany (Bratislavská/Kaufland)

Billboard, Piešťany (Bratislavská/Kaufland), na dotaz

výjazd na Trnavu, oproti Kaufland, ČS PHM, súbežne

461031 Billboard, Piešťany (Bratislavská/Kaufland)

Billboard, Piešťany (Bratislavská/Kaufland), na dotaz

výjazd na Trnavu, oproti Kaufland, ČS PHM, súbežne