tisíce reklamných plôch za skvelé ceny

Billboardy Skalica:

Vyberte si z 35 billboardov v Skalici

601001 Billboard, Holíč (I/51,Senica-CLO ČR,Moyzesova,V)

Billboard, Holíč (I/51,Senica-CLO ČR,Moyzesova,V), na dotaz

sm CLO,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd, parkovisko
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
Detail
601002 Billboard, Holíč (I/51,CLO ČR-Senica,Moyzesova,V)

Billboard, Holíč (I/51,CLO ČR-Senica,Moyzesova,V), na dotaz

sm Senica

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd, parkovisko
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
Detail
601003 Billboard, Holíč (I/51,CLO ČR-Holíč,J)

Billboard, Holíč (I/51,CLO ČR-Holíč,J), na dotaz

sm Holíč

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
Detail
601004 Billboard, Holíč (I/51,Holíč-CLO ČR,J)

Billboard, Holíč (I/51,Holíč-CLO ČR,J), na dotaz

sm CLO ČR

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
Detail
601034 Billboard, Skalica (II/426/Holíč-Skalica,O)

Billboard, Skalica (II/426/Holíč-Skalica,O), na dotaz

príj.od Holíča/SE,ČS,smc,1,Ľ

Komunikácie: príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
Detail
601035 Billboard, Skalica (II/426/Skalica-Holíč,O)

Billboard, Skalica (II/426/Skalica-Holíč,O), na dotaz

výj.sm Holíč/SE,ČS,2

Komunikácie: výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
Detail
601005 Billboard, Holíč (ťah Holíč-Skalica,O)

Billboard, Holíč (ťah Holíč-Skalica,O), na dotaz

križ,výjazd sm Skalica,Ľ,2

Komunikácie: výjazd, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
Detail
601006 Billboard, Holíč (ťah Skalica-Holíč,O)

Billboard, Holíč (ťah Skalica-Holíč,O), na dotaz

príjazd od Skalice,1

Komunikácie: výjazd, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
Detail
601007 Billboard, Holíč (ťah Skalica-Holíč,O)

Billboard, Holíč (ťah Skalica-Holíč,O), na dotaz

príjazd od Skalice,2

Komunikácie: výjazd, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
Detail
601008 Billboard, Holíč (ťah Holíč-Skalica,O)

Billboard, Holíč (ťah Holíč-Skalica,O), na dotaz

križ,výjazd sm Skalica,Ľ,1

Komunikácie: výjazd, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
Detail
Rýchly dopyt