Reklamné plochy Skalica:

Vyberte si z 45 plôch v Skalici

601001 Billboard, Holíč (I/51,Senica-CLO ČR,Moyzesova,V)

Billboard, Holíč (I/51,Senica-CLO ČR,Moyzesova,V), 130 € / mesiac

sm CLO,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd, parkovisko
Poloha: šikmo
Viditeľnosť: 50 - 100 m
601002 Billboard, Holíč (I/51,CLO ČR-Senica,Moyzesova,V)

Billboard, Holíč (I/51,CLO ČR-Senica,Moyzesova,V), 130 € / mesiac

sm Senica

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd, parkovisko
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
601003 Billboard, Holíč (I/51,CLO ČR-Holíč,J)

Billboard, Holíč (I/51,CLO ČR-Holíč,J), 130 € / mesiac

sm Holíč

Komunikácie: cesty I. triedy, príjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
601004 Billboard, Holíč (I/51,Holíč-CLO ČR,J)

Billboard, Holíč (I/51,Holíč-CLO ČR,J), 130 € / mesiac

sm CLO ČR

Komunikácie: cesty I. triedy, výjazd
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
601005 Billboard, Holíč (ťah Holíč-Skalica,O)

Billboard, Holíč (ťah Holíč-Skalica,O), 130 € / mesiac

križ,výjazd sm Skalica,Ľ,2

Komunikácie: výjazd, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
601006 Billboard, Holíč (ťah Skalica-Holíč,O)

Billboard, Holíč (ťah Skalica-Holíč,O), 130 € / mesiac

príjazd od Skalice,1

Komunikácie: výjazd, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
601007 Billboard, Holíč (ťah Skalica-Holíč,O)

Billboard, Holíč (ťah Skalica-Holíč,O), 130 € / mesiac

príjazd od Skalice,2

Komunikácie: výjazd, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
601008 Billboard, Holíč (ťah Holíč-Skalica,O)

Billboard, Holíč (ťah Holíč-Skalica,O), 130 € / mesiac

križ,výjazd sm Skalica,Ľ,1

Komunikácie: výjazd, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
601009 Billboard, Kopčany (Holíč-Kúty,O)

Billboard, Kopčany (Holíč-Kúty,O), 130 € / mesiac

centr,pri OÚ,sm Kúty

Komunikácie: cesty I. triedy, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m
601047 Billboard, Kopčany (Kúty-Holíč)

Billboard, Kopčany (Kúty-Holíč), 130 € / mesiac

Kúty-Holíč,O centr,pri OÚ,sm Holíč,Ľ

Komunikácie: cesty I. triedy, križovatka
Poloha: kolmo
Viditeľnosť: viac než 100 m