Reklamné plochy Skalica:

Vyberte si z 46 plôch v Skalici

601036 Billboard, Skalica (Koreszkova - sm. centrum)

Billboard, Skalica (Koreszkova - sm. centrum), na dotaz

obytná zóna, príjazd od Radošoviec, nemocnica, kolmo, vľavo

601037 Billboard, Skalica (Koreszkova - sm. Radošovce)

Billboard, Skalica (Koreszkova - sm. Radošovce), na dotaz

obytná zóna, príjazd od centra, nemocnica, kolmo, vpravo

601038 Billboard, Skalica (Strážnická ul. - sm. ČR)

Billboard, Skalica (Strážnická ul. - sm. ČR), na dotaz

prieťah mestom, obchodné centrum, ZŠ, MHD, reštaurácia, kolmo, vľavo

601039 Billboard, Skalica (Strážnická ul. - sm. centrum)

Billboard, Skalica (Strážnická ul. - sm. centrum), na dotaz

prieťah mestom, príjazd od ČR, obchodné cen., ZŠ, MHD, reštaurácia, kolmo, vpravo

601040 Billboard, Brodské (Hranica Lanžhot - Kúty)

Billboard, Brodské (Hranica Lanžhot - Kúty), na dotaz

príjazd na Slovensko, kolmo, vľavo

601041 Billboard, Holíč (Kopčanská - sm. centrum)

Billboard, Holíč (Kopčanská - sm. centrum), na dotaz

príjazd od Kútov a Bratislavy, za ČS Slovnaft, kolmo, vľavo

601042 Billboard, Holíč (Kopčanská - sm. Bratislava)

Billboard, Holíč (Kopčanská - sm. Bratislava), na dotaz

výjazd sm. Kúty, Bratislava, pred ČS Slovnaft, kolmo, vpravo

601043 Billboard, Holíč (š. c. I/51 - jazdecký areál sm. Senica)

Billboard, Holíč (š. c. I/51 - jazdecký areál sm. Senica), na dotaz

cesta medzi Senicou a Holíčom, Jazdecký areál, vpravo

601044 Billboard, Holíč (š. c. I/51 - jazdecký areál sm. Senica)

Billboard, Holíč (š. c. I/51 - jazdecký areál sm. Senica), na dotaz

cesta medzi Senicou a Holíčom, Jazdecký areál, vpravo

601045 Billboard, Popudinské Močidľany (š. c. I/51- sm. Holíč)

Billboard, Popudinské Močidľany (š. c. I/51- sm. Holíč), na dotaz

prieťah obcou, ťah Senica - Holíč, Obecný úrad, zastávka SAD, kolmo, vľavo